Breaking news

δήμος_πειραιά
A

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη 18 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Οι συμβάσεις πρόσληψης αφορούν εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες απευθύνονται σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, σιδηρουργούς, ξυλουργούς και τεχνίτες ηλεκτρολόγους μεταξύ άλλων.

Διαβάστε ακόμη: Λονδίνο: Ζητείται ελληνόφωνος βοηθός καθηγητή με μισθό 90€/ημέρα

Οι θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

 1. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις)
 2. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2 θέσεις)
 3. ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών (5 θέσεις)
 4. ΔΕ Τεχνιτών Πλακάδων (1 θέση)
 5. ΔΕ Τεχνιτών Ασφαλτικών (1 θέση)
 6. ΔΕ Χειριστές Κομπρεσέρ (1 θέση)
 7. ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών (2 θέσεις)
 8. ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (1 θέση)
 9. ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (1 θέση)
 10. ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (1 θέση)
 11. ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (1 θέση)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «Προσκόμιση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ως εξής :

 • Είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου (∆ηµαρχείο Πειραιά – ∆ραγάτση 12, 1ος όροφος, Γραφείο 8).
 • Είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Τρικάτσουλα Γεωργίας (213 2022566).

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συµµετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενων ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Πειραιά και στο διαδικτυακό του τόπο (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις