Breaking news

Αυτές είναι οι νέες προσλήψεις
A

Ο Δήμος Πειραιά προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων για συνολικά 18 θέσεις εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε πολιτικούς μηχανικούς, τεχνίτες πολλαπλών ειδικοτήτων, χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτρολόγους

Οι προσλήψεις, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 18 ατόµων στο ∆ήµο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

Διαβάστε ακόμη: Το ΔΠΘ προσλαμβάνει 6 νέους ερευνητές με μισθό έως 18.360 ευρώ

Οι θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

  1. ΠΕ / ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (4 θέσεις)
  2. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (5 θέσεις)
  3. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ (1 θέση)
  4. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (1 θέση)
  5. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (1 θέση)
  6. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (2 θέσεις)
  7. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (1 θέση)
  8. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (1 θέση)
  9. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1 θέση)
  10. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1 θέση) 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήµατος. 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου (∆ηµαρχείο Πειραιά – ∆ραγάτση 12, 1ος όροφος, Γραφείο 8), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Τρικάτσουλα Γεωργίας (213 2022566). Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συµµετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ηµερών (υπολογιζοµένων ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Πειραιά και στο διαδικτυακό του τόπο (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις