Breaking news

deddie
A

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη θέσεων στην περιοχή της Δράμας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους δικτύων και οδηγούς, μηχανοδηγούς.

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων ξεκινούν την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και λήγουν τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε επίσης: ΔΕΔΔΗΕ: Νέες προσλήψεις προσωπικού στην Έδεσσα

Οι θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Δράμας

  1. ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (1 θέση)
  2. ΔΕ Ηλεκτολόγοι Δικτύων (2 θέσεις)
  3. ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί - Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) (1 θέση)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ » σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες , με φυσική υπογραφή . Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, Τ Ε ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση - Θέσεις Εργασίας -  Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις