Breaking news

ΑΣΕΠ
A

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας ανακοίνωσε την πρόσληψη 13 ατόμων.

Οι προσλήψεις, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά 13 ατόµων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, µε παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΠολιτισµούΑθλητισµού - Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής

Οι θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους θεατρικών σπουδών, καλών τεχνών, μουσικών σπουδών, τεχνικών, μουσικής επιστήμης και καλλιτεχνικών επαγγελμάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Ακολουθήστε το Proson και στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Ελευσίνας

 1. ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (1 θέση)
 2. ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (1 θέση)
 3. ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (2 θέσεις)
 4. ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (1 θέση)
 5. ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (1 θέση)
 6. ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ (1 θέση)
 7. ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (1 θέση)
 8. ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ (1 θέση)
 9. ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ελλείψει ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (1 θέση)
 10. ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ελλείψει ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (1 θέση)
 11. ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ελλείψει ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (1 θέση)
 12. ∆Ε ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (1 θέση)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Βιογραφικό σηµείωµα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή /και Ιδιωτικό τοµέα (σε χρόνια και µήνες) καθώς και αν υπάρχει εµπειρία σε προηγούµενα προγράµµατα του ∆ήµου και των Νοµικών τους Προσώπων, ή επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, ή απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας.
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους.
 5. Καλλιτεχνική – εκπαιδευτική δραστηριότητα, για την ειδικότητα που απαιτείται: Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται µε παραστατικά από: Συναυλίες- συµµετοχή σε ορχήστρα, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεµινάρια, δηµοσιεύσεις κτλ. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των αντίστοιχων φορέων, ωδείων ή µουσικών σχολών.
 6. Η Συνέντευξη αφορά: σε ικανότητες του υποψηφίου στην παιδαγωγική προσέγγιση, στην προσωπικότητα του, στις µεθόδους διδασκαλίας και άλλες ικανότητες.
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο).
 8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (για χρήση σε ΑΣΕΠ ως βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από eEΦΚΑ ) ή Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο της ειδικότητας.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, β) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα, γ)δεν έχουν  κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 δ)σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο είναι άνεργοι µαζί µε τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ ε) αν έχουν εργασθεί σε δηµόσια Υπηρεσία κατά το τελευταίο έτος. 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις