Breaking news

ΑΣΕΠ: Στο ΦΕΚ νέα προκήρυξη για νευρολόγο με τριετή θητεία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
A

Ακόμη μία προκήρυξη για τη στελέχωση του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η θέση απευθύνεται σε έναν ιατρό νευρολόγο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα εργαστεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί, στο εν λόγω νοσοκομείο.

Ο νευρολόγος που θα επιλεγεί για την πλήρωση της κενής οργανικής θέσης, θα πρέπει να έχει ειδίκευση στη  Νευρολογία - Νευροανοσολογία.

Προσόντα διορισμού

Γενικά προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει για τη θέση ψυχιάτρου στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού
 • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 • Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. τίτλο σπουδών, άδεια οδήγησης), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους

Ειδικά προσόντα:

Ειδικότερα απαιτούνται:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) ΑΕΙ ή ΠΣΕ (Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής) ΑΕΙ ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και τίτλος ειδικότητας Νευρολογίας ή Ανοσολογίας ή Νευροανοσολογίας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) της επεξεργασίας κειμένων, (β) των υπολογιστικών φύλλων και (γ) των υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν επίσης:

 • Κλινική εμπειρία σε Απομυελινωτικές νόσους του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, και ιδιαίτερα σπάνιες μορφές τους.
  Εργαστηριακή εμπειρία στο αντικείμενο της Νευροανοσολογίας.
  Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Νευροανοσολογίας, όπως τεκμαίρεται από αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Πού θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν μ απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το Νόμο, με την οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και θα αναφέρουν αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν συνημμένως στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, στη διεύθυνση:

Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα

Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης.

Ειδικό προσόν της προκήρυξης η Πιστοποίηση Υπολογιστών - Προλάβετε το ELIC από την Golearn

Στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ η Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC ή ECDL που παρέχει η GoLearn ζητείται στην κατηγορία «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ». Το πρόσθετο προσόν πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Πως αναγράφεται στις Προκηρύξεις η Πιστοποίηση Υπολογιστών;

Η Πιστοποίηση Υπολογιστών ζητείται με την παρακάτω κωδικοποίηση

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και  (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν

Golearn Logo

Χιλιάδες ενήλικες το παίρνουν κάθε χρόνο με ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση από την goLearn 

Η GoLearn είναι o μεγαλύτερος εκπαιδευτικός φορέας προετοιμασίας και μοριοδότησης ενηλίκων για το δημόσιο σε συνεργασία με Δημόσια Πανεπιστήμια και κορυφαίους ακαδημαϊκούς.

Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι για προκηρύξεις λαμβάνουν από την goLearn κάθε χρόνο Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC ή ECDL.

ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

​ ​
 
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις