Breaking news

ΓΙΑΤΡΟΣ
A

Ως «το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο Σύστημα Υγείας» χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τον νέο θεσμό του προσωπικού ιατρού, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου. Από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα θα πρέπει όλοι οι πολίτες άνω των 16 ετών να προχωρήσουν στην επιλογή του προσωπικού τους γιατρού.

Όπως αναφέρει το σχετικό ΦΕΚ, ο προσωπικός ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο Σύστημα Υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας.

Αναλυτικότερα, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό. Η εγγραφή σε προσωπικό ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά ιατρό.

Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, τους προσωπικούς ιατρούς, είτε από άλλους φορείς, οι οποίοι δύνανται να προσδιοριστούν μεταγενέστερα, με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.

Εγγραφή από τον πολίτη με ηλεκτρονική διαδικασία

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς TAXISnet. Η διεύθυνση είναι προκαταχωρισμένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής.

Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος».

Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό ιατρό και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.

Εγγραφή αυτοπροσώπως από τον πολίτη στη δομή ή στον προσωπικό ιατρό: Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, στην έδρα της Τοπικής Ομάδας Υγείας ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικού ιατρού, φέροντας μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. δελτίο ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.
 

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επιδείξει ο πολίτης κατά τη διαδικασία της αυτοπρόσωπης εγγραφής στη δομή, στον προσωπικό ιατρό

Έγγραφο ταυτοποίησης/φωτοαντίγραφο εγγράφου (π.χ. δελτίο ταυτότητας).

Για αίτηση διά νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον έγγραφο/φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη.

Κίνητρα και αντικίνητρα

Εξάλλου, να αναφέρουμε ότι σε επόμενο ΦΕΚ γίνεται καθορισμός και εξειδίκευση των κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Όπως αναφέρεται, όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1 Ιανουαρίου 2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Τι θα γίνει σε όσους δεν εγγραφούν;

Προφανώς, σύμφωνα με το neakriti.gr, προβλέπονται επιπτώσεις οικονομικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα ισχύει πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα ισχύει επίσης πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 στις ανωτέρω κατηγορίες και τα προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής, δηλαδή η αύξηση θα φτάσει στο 20%!

«Απορρίπτουμε τον “βαρύγδουπο” νόμο»

«Τον απορρίπτουμε»! Έτσι απαντάει στη «ΝΚ» σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Βρύσαλης.

Συγκεκριμένα, ο συνδικαλιστής καταγγέλλει:

«Ο νόμος με τον βαρύγδουπο τίτλο “Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις” απορρίπτεται, αφού πρόκειται για μία ακόμη επέκταση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων που είναι ενταγμένες στην πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας!».

Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη «ρυθμίζει τον θεσμό του “προσωπικού γιατρού”, με τον οποίο πρέπει να συνδεθούν όλοι, ψάχνοντας από ένα συνονθύλευμα “σημείων ΠΦΥ” - από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (Κ.Υ., ΤOΜΥ, ιδιώτες κ.λπ.) - υπονομεύοντας τον ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το Σύστημα Υγείας.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο συγκεκριμένο σημείο εισάγονται ορισμένες μόνο τροποποιήσεις στον προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την ΠΦΥ, αφού στη βασική στρατηγική αντίληψη, όσο και να ψάξει κανείς, δεν πρόκειται να βρει ουσιαστικές διαφορές.

Ο θεσμός του “προσωπικού” ή “οικογενειακού” γιατρού, από τη στιγμή που συνδέεται με όρους περιορισμού του “κόστους” των ασθενών και χρησιμοποιείται ως “κόφτης” για τις περαιτέρω αναγκαίες εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, χάνει το αναγκαίο και χρήσιμο περιεχόμενο που έχει.

Αυτός ο θεσμός μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ της υγείας του λαού μόνο εφόσον αποτελεί τον βασικό πυρήνα ενός αναπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου κρατικού συστήματος ΠΦΥ, που θα έχει ως κριτήριο την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην Υγεία, απολύτως δωρεάν σε όλα τα επίπεδα του κρατικού Συστήματος Υγείας», καταλήγει μιλώντας στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις