Breaking news

Τροχαία στον δρόμο/EUROKINISSI
A

Τέλος στα ...ροζ χαρτάκια των κλήσεων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), βάζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ενεργοποιεί την ψηφιακή πράξη βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων.

Αν και η απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη δεν καταργεί εντελώς τη βεβαίωση παραβάσεων για επιβολή προστίμου ή για επιβολή προστίμου και διοικητικών ποινών σε έγχαρτη μορφή, αποτελεί την αρχή του τέλους για το σβήσιμο των κλήσεων, κάτι το οποίο έχει πολλές φορές εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Και μπορεί η αναθεώρηση του ΚΟΚ να βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019, χωρίς ακόμα το επικαιροποιημένο κείμενο να έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, αλλά το σύστημα βεβαίωσης παραβάσεων γίνεται ψηφιακό. Στο εξής με την απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα πρόστιμα δύναται να επιβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (Police on Line).

Τέλη Κυκλοφορίας - Αυτοκίνητο - Αυτοκίνητα - Κυκλοφορία - Δίκυκλο - Μηχανή - Ταξί - Παιζός
Τέλη Κυκλοφορίας - Αυτοκίνητο - Αυτοκίνητα - Κυκλοφορία - Δίκυκλο - Μηχανή - Ταξί - Παιζός

Η εφαρμογή βάσει της διαλειτουργικότητας θα μπορεί να αντλεί αυτόματα από τα Μητρώα τα απαραίτητα στοιχεία του παραβάτη σε περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι παρών, όπως για παράδειγμα στην περίπωση παράνομης στάθμευσης ή υπερβολικής ταχύτητας. Τα στοιχεία αυτά αφορούν μεταξύ άλλων το ΑΦΜ του, τα στοιχεία κατόχου του οχήματος, τα στοιχεία της άδειας οδήγησης, τους πόντους που μπορεί να έχει συγκεντρώσει στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (το γνωστό point system), τους τεχνικούς ελέγχους του οχήματος, κλπ.

Ο παραβάτης θα ενημερώνεται για την κλήση με γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ η βεβαίωση παράβασης θα αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική θυρίδα του που τηρείται μέσω του gov.gr, ενώ θα μπορεί να πληρώνει το πρόστιμο και ηλεκτρονικά.

Με την ψηφιοποίηση της βεβαίωσης παραβάσεων, τα συναρμόδια υπουργεία εκτιμούν ότι θα μειώσουν δραματικά τα περιστατικά ...σβησίματος κλήσεων, ενώ φιλοδοξούν να βελτιώσουν την εισπραξιμότητα των προστίμων, η οποία πάσχει διαχρονικά, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα είναι προσβάσιμη προς χρήση, αποκλειστικά από το αρμόδιο για τη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων αστυνομικό προσωπικό, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή της Υπηρεσίας του, θα καταχωρούνται οι παραβάσεις που προβλέπονται στον Κ.Ο.Κ. και στην περί αυτοκινήτων νομοθεσία.

Κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης, το αστυνομικό προσωπικό θα εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος Police on Line. Θα συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία που θα αντλούνται απευθείας από φορείς του δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εύρεση και η καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του παραβάτη και των στοιχείων διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση κατοικίας θα διενεργείται αυτόματα από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕμεΠ). Σε περίπτωση που δεν εξακριβωθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του παραβάτη ή αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παύει η διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης και υποχρεωτικά θα ακολουθείται η διαδικασία της χειρόγραφης βεβαίωσης.

Στην εφαρμογή το προσωπικό της Τροχαίας θα καταχωρεί υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία την τοποθεσία, τον χρόνο και το είδος της παράβασης, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται, ενώ θα συμπληρώνει υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο σε περίπτωση επιτόπιας αφαίρεσης των εγγράφων του παραβάτη και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Εάν δεν είναι δυνατή η επιβολή των ως άνω διοικητικών μέτρων, θα ενημερώνει τον παραβάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

τροχαία
τροχαία

Όταν ο παραβάτης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, αλλά δεν έχει επιλέξει την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων, θα αποστέλλεται, μέσω μηνύματος τύπου SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον πιστοποιημένο αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας του ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, αριθμός ασφαλείας (κωδικός), τον οποίο γνωστοποιεί στον αστυνομικό υπάλληλο που βεβαιώνει ηλεκτρονικά την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Με την ενέργεια αυτή θα τεκμαίρεται ότι παρέχει τη συγκατάθεση του για την επίδοση-κοινοποίηση του εγγράφου στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί ο κωδικός, παύει η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης και η παράβαση θα βεβαιώνεται σε χαρτί.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραβάτη, που τηρείται μέσω του gov.gr και ο ίδιος θα ενημερώνεται με την αποστολή ειδοποίησης, μηνύματος τύπου SMS ή/και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να σημειωθεί ότι η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραβάτη θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή.

Στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης θα αναγράφονται τα στοιχεία του βεβαιώσαντος αστυνομικού υπαλλήλου. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων του παραβάτη κατά της ηλεκτρονικής πράξης βεβαίωσης παράβασης, ο Διοικητής θα επικυρώνει ηλεκτρονικά το διοικητικό πρόστιμο ή το διοικητικό μέτρο ή θα τα αίρει εφόσον οι προβαλλόμενες αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες.

Ο παραβάτης θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του προστίμου στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα Ενιαίας Συναλλαγής Πληρωμής (RF).

Ποιες άλλες υπηρεσίες παρέχονται ψηφιακά

Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί έχουν ήδη μέσω του gov.gr τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και άμεσα για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους πόντους που έχουν λάβει στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ-Point System), καθώς και για το ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων- ΚΤΕΟ.

Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τους βαθμούς ποινής τους στο Point System, ενώ έχουν και τη δυνατότητα συγκεντρωτικής ενημέρωσης για τους ελέγχους ΚΤΕΟ, συμπεριλαμβανομένων και των χιλιομέτρων που έχει διανύσει το όχημα.

Οι πολίτες εισέρχονται στις δύο υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet . Συγκεκριμένα:

- Όσον αφορά στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ-Point System), όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στους πόντους, στις παραβάσεις και στις τυχόν ειδοποιήσεις για αφαίρεση άδειας οδήγησης, οι πολίτες έχουν πρόσβαση είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://seso.services.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις.

- Οι οδηγοί λαμβάνουν στη θυρίδα πολίτη τους στο gov.gr βεβαίωση για τους πόντους και τις κλήσεις τους σε μορφή εγγράφου που φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή έναν μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο.

- Όσον αφορά στο πλήρες ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων- ΚΤΕΟ, οι πολίτες έχουν πρόσβαση είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://kteo.services.gov.gr/, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις».

Οι υπηρεσίες αυτές είναι προσβάσιμες κι από το auto.gov.gr.

Διαβάστε επίσης:

Θρίλερ με την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC στη Σύμη: Οι μαρτυρίες και τα τρία σενάρια - Τι λέει ο αντιδήμαρχος του νησιού

Μαρουσάκης: Ανάσα δροσιάς πριν τη νέα θερμή εισβολή - Πότε έρχεται, πόσο θα διαρκέσει

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις