Breaking news

«Πρεμιέρα» για το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
A

Ελάχιστες ημέρες απομένουν για να ανοίξει η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, για να υποδεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων του νέου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ), ειδικό για πολύτεκνες οικογένειες.

Όπως ανέφερε πρόσφατα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ένταξη στο ΚΟΤ οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι, δηλαδή οι οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω, θα επωφελούνται από μειωμένη τιμή ρεύματος για οικιακή χρήση, με έκπτωση 10 λεπτών ανά kWh. Τα εισοδηματικά όρια καθορίζονται σε 50.000 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για κάθε επιπλέον τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι τα 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού εξαρτώμενων μελών.

Επιπλέον ενίσχυση προβλέπεται για οικογένειες με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και για εκείνες με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών. Το πάνω όριο επεκτείνεται κατά 8.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 15.000 ευρώ για τη δεύτερη. Τα τετραμηνιαία όρια κατανάλωσης για την εφαρμογή των εκπτώσεων ορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης

Για να ενταχθεί ένας καταναλωτής στο ΚΟΤ θα πρέπει:

  1. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του. 
  2. Η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομά του ή στο όνομα του/της συζύγου του. 
  3. Η κατανάλωση της κύριας κατοικίας του να είναι τουλάχιστον 200 kWh ανά 4μηνο και η 4μηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για την κατηγορία δικαιούχου ΚΟΤ στην οποία ανήκει. Διευκρινίζεται ότι στα όρια κατανάλωσης δε λαμβάνεται υπόψη η νυχτερινή κατανάλωση για τους καταναλωτές που διαθέτουν μετρητή νυχτερινού τιμολογίου, με εξαίρεση την Ζ’ κατηγορία δικαιούχων. 
  4. Να πληροί τις προϋποθέσεις μιας από τις κατηγορίες καταναλωτών με βάση την εκκαθαρισμένη κατά το προηγούμενο έτος φορολογική του δήλωση.

Πώς θα δείτε αν είστε δικαιούχος του ΚΟΤ

Για να καταστεί κάποιος δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα πρέπει στην πλατφόρμα να αναρτήσει το πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.  

Ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ή αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε έξι απλά βήματα:

Βήμα 1: Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2: Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3: Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4: Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5: Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6: Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις