Breaking news

δικαστήριο
A

Εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αφορά την εισαγωγή 142 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

  • Διοικητικής Δικαιοσύνης, 50 θέσεις, ως εξής: 4 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 6 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 40 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
  • Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και Ειρηνοδικών, 73 θέσεις, ως εξής: 62 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου και 11 δοκίμων ειρηνοδικών.
  • Εισαγγελέων, 19 θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το τρίτο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20ή Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού, πλην των εξεταστικών κέντρων που ορίζονται από τη Σχολή.

Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής - Αιτήσεις συμμετοχής

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: α. Έχουν ή είχαν συμπληρώσει 2 έτη άσκησης δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και έχουν συμπληρώσει 3 έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 (έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ. άρθρο 54 παρ.  5 του ν.  4871/2021).

Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109), όπως ισχύει] και γ) έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 44 και 45 του ανωτέρω Κώδικα, για τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας και τη συμπλήρωση της άσκησης διετούς δικηγορίας (καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του ν. 4871/2021), πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού (τελευταία ημέρα του δεύτερου πενθημέρου του μηνός Ιουλίου, κατά την οποία εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες υποψηφίων και υποβάλλονται στους Προέδρους των οικείων επιτροπών), δηλαδή τη 10η Ιουλίου 2023.

Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων, από την 12η Ιουνίου έως και την 26η Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Με τις ως άνω αιτήσεις δηλώνουν επίσης την κατεύθυνση, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και κατεύθυνση Εισαγγελέων.

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι δηλώνουν υποχρεωτικά 1 ξένη γλώσσα μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.

Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού
νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων υποψηφίου, εξετάζεται από τον παθολόγο ή γενικό γιατρό της παρ. 2 κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Το πρώτο πενθήμερο του μηνός Ιουλίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Σχολής, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε κάθε υποψήφιος και καταρτίζουν για κάθε κατεύθυνση πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, καθώς και πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από αυτόν. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Ένσταση κατά του πίνακα υποψηφίων, από όσους αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισμού, ασκείται ηλεκτρονικά από τον αποκλειόμενο εντός 2 ημερών από την ανάρτησή του. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η οικεία επιτροπή εντός της ίδιας ή το αργότερο της επόμενης ημέρας από την υποβολή της. Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής Διαγωνισμού το αργότερο την τελευταία ημέρα του δεύτερου πενθημέρου του μηνός Ιουλίου του
έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής, αντίστοιχα.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - Στάδια του διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ξένης γλώσσας, η οποία συνίσταται στη μετάφραση ενός νομικού κειμένου 10 σειρών από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και ενός δεύτερου κειμένου της ίδιας έκτασης από την ελληνική γλώσσα στην ξένη. Τα κείμενα αυτά είναι κοινά για όλες τις γλώσσες.

Οι εξεταστές της ξένης γλώσσας που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών προετοιμάζουν τα υποψήφια προς εξέταση κείμενα, τα οποία είναι 2 για τη μετάφραση από τη ξένη γλώσσα στην ελληνική και 2 για τη μετάφραση από την ελληνική στη ξένη γλώσσα. Κατά την ημέρα των γραπτών εξετάσεων διενεργείται κλήρωση ενώπιον του Γενικού Διευθυντή της Σχολής και των εξεταστών και εξάγονται
από την κληρωτίδα 2 θέματα προς μετάφραση, 1 από την ξένη γλώσσα στην ελληνική, το οποίο εν συνεχεία διατυπώνεται από τους υπόλοιπους εξεταστές στην γλώσσα την οποία αυτή εξετάζουν και ένα από την ελληνική στην ξένη.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε μέσο όρο γραπτών τουλάχιστον 8 με άριστα το 15. Τα αποτελέσματα στη ξένη
γλώσσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών το αργότερο έως την 30η Ιουλίου. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο, ο δε βαθμός που συγκέντρωσαν στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στα επόμενα στάδια.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, η οποία είναι κοινή στην κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση των Ειρηνοδικών για όλους τους υποψηφίους. Η γραπτή αυτή εξέταση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα, που εξετάζονται 1 ανά ημέρα, ως ακολούθως:

  • Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: α) γενική νομική παιδεία, β) πρακτικό με έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο, σε θεματικές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) πρακτικό με έμφαση στο διοικητικό δίκαιο και δ) πρακτικό με έμφαση στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας.
  • Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: α) γενική νομική παιδεία, β) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, γ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία και δ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία.
  • Κατεύθυνση Εισαγγελέων: α) γενική νομική παιδεία, β) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία, γ) πρακτικό με έμφαση στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και δ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία που αφορούν στην κατεύθυνση των εισαγγελέων.

Τα πρακτικά θέματα διορθώνονται αποκλειστικά από τα μέλη των οικείων Επιτροπών που είναι δικαστικοί λειτουργοί και η γενική νομική παιδεία από έναν καθηγητή και ένα δικηγόρο που αποτελούν μέλη των οικείων Επιτροπών. Ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής κατανέμει την εξέταση των αντικειμένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν 2 εξεταστές.

Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης γραπτών, τα πρακτικά θέματα διορθώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και η γενική νομική παιδεία από τον αρχαιότερο σε βαθμίδα καθηγητή. Η αναβαθμολόγηση των γραπτών είναι υποχρεωτική, αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των εξεταστών είναι από 3 μονάδες και άνω. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από 2 θέματα για το προς εξέταση αντικείμενο. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, 2 από τα θέματα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής,
διενεργεί κλήρωση και το θέμα που εξάγεται από την κληρωτίδα τίθεται στις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Οι επιτυχόντες του δεύτερου σταδίου συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο. Για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών, για τις οποίες ο εισαγωγικός διαγωνισμός είναι κοινός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας επιτυχόντων.

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία αυτοί εξετάστηκαν γραπτώς και επιπροσθέτως στο αντικείμενο του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Πρόεδρος της οικείας επιτροπής κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις