Breaking news

Μαθήτρια
A

Αλλαγές στα δυσπρόσιτα σχολεία φέρνει, μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη, που τέθηκε σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και αφορά:

  • Την οργάνωση και λειτουργία αυτόνομων τάξεων Γυμνασίου σε απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες δεν πληρούνται τα κριτήρια για την ίδρυση Γυμνασίου για τη διευκόλυνση των μαθητών των απομακρυσμένων - ορεινών περιοχών στο γυμνάσιο και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Τον ψηφιακό εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό με τη δημιουργία και ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πύλης
  • τη λειτουργία ψηφιακού φροντιστηρίου
  • Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου,

Όσον αφορά τα δυσπρόσιτα σχολεία είναι γνωστό πως σήμερα λειτουργούν -συνήθως- με μικρό πλήθος μαθητών που δεν έχουν στο διάλειμμα τη χαρά να παίξουν με συμμαθητές τους. Το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ θα στερήσει από τους μαθητές αυτούς και τη φυσική παρουσία των δασκάλων τους, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπει την διδασκαλία μέσω τηλεκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά, το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία αυτόνομων τάξεων σε απομακρυσμένες - ορεινές περιοχές, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Γυμνασίου. Στην αυτόνομη τάξη του Γυμνασίου τοποθετούνται κατ’ ελάχιστον τρεις εκπαιδευτικοί από τους κλάδους / ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ86, οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, τα οποία ανατίθενται με βάση τον κλάδο/ειδικότητά τους.

Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να προβλέπεται συμπληρωματική διδασκαλία, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς του πλησιέστερου Γυμνασίου, στο οποίο υπάγεται η αυτόνομη τάξη, για τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, που δεν δύνανται να διδαχθούν από τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στην αυτόνομη τάξη του Γυμνασίου. Να σημειωθεί ότι η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία στο Γυμνάσιο, στο οποίο υπάγεται η αυτόνομη τάξη, και σε μαθητές της αυτόνομης τάξης, οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως, δεν επιτρέπεται.

Οι διατάξεις για τα δυσπρόσιτα σχολεία

Στο άρθρο 5 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί γυμνασίων, μετά από την παρ. 4 προστίθενται παρ. 4Α, 4Β και 4Γ ως εξής:

«4Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται, σε απομακρυσμένες – ορεινές περιοχές, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Γυμνασίου, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α’ 147), να λειτουργεί αυτόνομη τάξη, η οποία υπάγεται στο πλησιέστερο προς αυτό Γυμνάσιο.

Στην αυτόνομη τάξη του Γυμνασίου τοποθετούνται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί από τους κλάδους/τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ86, οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, τα οποία ανατίθενται με βάση τον κλάδο/ειδικότητά τους. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ασκούν και τις διοικητικές εργασίες λειτουργίας τηςαυτόνομης τάξης. Η αυτόνομη τάξη του δεύτερου εδαφίου κατατάσσεται σε αξιολογική κατηγορία δυσπρόσιτης σχολικής μονάδας αντίστοιχης με την κατηγορία, στην οποία κατατάσσεται το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο, που λειτουργεί στην ίδια περιοχή, άλλωςστην αξιολογική κατηγορία ΙΓ, σύμφωνα με την περ.α)τηςπαρ. 8 τουάρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45).

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων / ειδικοτήτων,που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό στην απομακρυσμένη – ορεινή περιοχή, όπου λειτουργεί η αυτόνομη τάξη, δύνανται να συμπληρώνουν ωράριο στις σχολικές μονάδες της τάξης του Γυμνασίου, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο χρόνος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου στη βαθμίδα εκπαίδευσης, που ανήκει ο εκπαιδευτικός. Οι εκπαιδευτικοί της αυτόνομης τάξης του Γυμνασίου θεωρείται ότι συμπληρώνουν το νόμιμο ωράριο με την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων, που τους έχουν ανατεθεί.

4Β. Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να προβλέπεται συμπληρωματική διδασκαλία, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς του πλησιέστερου Γυμνασίου, στο οποίο υπάγεται η αυτόνομη τάξη, για τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, που δεν δύνανται να διδαχθούν από τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στην αυτόνομη τάξη του Γυμνασίουή τους εκπαιδευτικούς των κοινών ειδικοτήτων/κλάδων του δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου στην ίδια απομακρυσμένη – ορεινή περιοχή. Με όμοια απόφαση προβλέπονται οι διοικητικές εργασίες λειτουργίας της αυτόνομης τάξης, στις οποίες προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί της παρ. 4Α. Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία στο Γυμνάσιο, στο οποίο υπάγεται η αυτόνομη τάξη, και σε μαθητές της αυτόνομης τάξης, οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως, δεν επιτρέπεται.

4Γ. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται οι κλάδοι/ειδικότητες των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στην αυτόνομη τάξη του Γυμνασίου της παρ. 4Α, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη στελέχωση αυτής.».

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας φέρει τον τίτλο «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» και θα μείνει αναρτημένο για δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 και ώρα 08:00 το πρωί. Μπορείτε να σχολιάσετε το νομοσχέδιο πατώντας εδώ. 

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις