CLOSE

Breaking news

vouli
A

Στην Ολομέλεια εισάγεται, για συζήτηση και ψήφιση, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Δουλείες Ξανά», με το οποίο μετασχηματίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και εισάγονται ρυθμίσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, τη διασύνδεσή τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα γράφει ο Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος - εργατολόγος, στο news247, το νέο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ, ενσωματώνει τη βασική παραδοχή της Έκθεσης Πισσαρίδη, σύμφωνα με την οποία, οι άνεργοι «είναι πιθανότερο να μην διαθέτουν τις δεξιότητες, που απαιτούνται στην αγορά εργασίας».

Μάλιστα, όπως γράφει ο κ. Τεμπονέρας, το νέο Νομοσχέδιο του ΟΑΕΔ:

 1. Εισάγει εισοδηματικά κριτήρια για την διατήρηση σειράς βοηθημάτων, παροχών κλπ, που προβλέπονται για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ
 2. Εισάγει κόφτες, που εμποδίζουν τη λήψη επιδομάτων του ΟΑΕΔ
 3. Εισάγει την υποχρεωτική κατάρτιση των ανέργων, όπου ανέκαθεν ήταν προαιρετική
 4. Διορίζει νέα gοlden boys (διοικητές-υποδιοικητές-ειδικοί σύμβουλοι-μετακλητοί) σε δημόσιες θέσεις με παχυλούς μισθούς, στήνει ένα νέο πάρτι δισεκατομμυρίων που σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση και τις δεξιότητες των ανέργων σπρώχνοντας ευρωπαϊκούς πόρους σε κολλητούς, αφαιρεί πόρους και μειώνει τον κοινωνικό έλεγχο των κοινωνικών εταίρων, βγάζει την περιούσια του Οργανισμού βγαίνει στο σφυρί.

Από την άλλη υπάρχει και η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την οποία, «με το νομοσχέδιο θεσπίζονται νέα ψηφιακά εργαλεία (ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, ψηφιακό μητρώο, ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης), που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των ανέργων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας».

Κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης

Το σύστημα κυρώσεων σε βάρος των αναζητούντων εργασία σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά», αποτελεί σημείο αιχμής στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται διακοπή των παροχών και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ επί δύο έτη σε περίπτωση άρνησης τριών προσφερόμενων θέσεων εργασίας, διακοπή των παροχών και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ επί έξι µήνες σε περίπτωση άρνησης συµµετοχής σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ επί έξι µήνες σε περίπτωση παράλειψης σύνταξης Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, και ειδικότερες συνέπειες σε περίπτωση µη εκπλήρωσης λοιπών υποχρεώσεων.

Στην έκθεσή του, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι «τα κριτήρια για την επέλευση των ανωτέρω κυρώσεων τίθενται ως αντικειμενικά, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα λήψης υπόψη τυχόν υποκειμενικών συνθηκών (π.χ., οικογενειακοί λόγοι), ενώ, περαιτέρω, δεν ορίζεται κλιμάκωση των επαπειλούμενων κυρώσεων σε συνάρτηση µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης, µε αποτέλεσμα να υφίσταται, επί παραδείγματι, την ίδια κύρωση όποιος αρνείται να συµµετάσχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, µε αυτόν που συµµετέχει µεν, δεν επιτυγχάνει δε την πιστοποίησή του».

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για το Νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας με το Νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ:

 • Θεσπίζεται για πρώτη φορά επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά, οι οποίοι εκτός από τον μισθό τους θα συνεχίζουν να εισπράττουν το 50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία.
 • Παρέχεται για πρώτη φορά μπόνους ύψους 300 ευρώ στους μακροχρόνια (πάνω από 5 χρόνια) ανέργους που καταρτίζουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 • Εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια για τη διατήρηση σειράς βοηθημάτων, παροχών κ.λπ., που προβλέπονται για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ. Στόχος της ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης και απάτης, που εντοπίστηκαν μετά από διασταυρώσεις, οι οποίες αποκάλυψαν περιπτώσεις προσώπων με υψηλά εισοδήματα που παρέμεναν επί χρόνια εγγεγραμμένα στο Μητρώο. Αυτά τα κριτήρια είναι εκείνα που εφαρμόζονται για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και δεν επηρεάζουν το επίδομα ανεργίας, το οποίο θα εξακολουθήσει να χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ούτε το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους, για τα οποία παραμένουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν αλλάζει το καθεστώς που διέπει τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος, την έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το επίδομα θέρμανσης.
 • Προβλέπεται διαγραφή από το Μητρώο Ανέργων για δύο χρόνια και διακοπή του επιδόματος ανεργίας μετά από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας, όπως επίσης διαγραφή από το Μητρώο για έξι μήνες και διακοπή του επιδόματος ανεργίας για άρνηση συμμετοχής σε δράση κατάρτισης. Κατάλληλη θέση εργασίας θεωρείται εκείνη που αντιστοιχεί στην επαγγελματική ειδικότητα, στις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, στους επαγγελματικούς στόχους και στον τόπο μόνιμης κατοικίας του αναζητούντος εργασία, στην προηγούμενη απασχόληση και στις αποδοχές του ανέργου.
 • Αναβαθμίζεται ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας με σκοπό τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
 • Θεσπίζεται ο «Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων», ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, όπου θα καταγράφονται οι δεξιότητες, οι καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις που λαμβάνει ή και δικαιούται ο καταρτιζόμενος.
 • Εισάγεται πλέγμα ρυθμίσεων με στόχο την εμπέδωση του τρίπτυχου «Αξιολόγηση - Ποιότητα - Πιστοποίηση» στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και συνδέονται οι αμοιβές με τα αποτελέσματα.

Ειδικότερα:

 • Ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η καταβολή προς τον πάροχο άνω του 40% της αμοιβής ανά ωφελούμενο αν ο ωφελούμενος δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος, και άνω του 70% αν ο ωφελούμενος δεν έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράμματος.
 • Ιδρύεται Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες στον ιστότοπο skills.gov.gr, ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού πολίτες και φορείς να ενημερώνονται για θέματα δεξιοτήτων και κατάρτισης.

Το νομοσχέδιο προωθεί επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπως μετονομάζεται ο ΟΑΕΔ), έτσι ώστε να καλύπτει γενικά και τις στεγαστικές ανάγκες των νέων.

Εισάγονται, ειδικότερα, ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζόμενων, ανέργων και των οικογενειών τους όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των εσόδων της. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμικού να μπορεί η ΔΥΠΑ να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Προβλέπεται, επίσης, ότι η Υπηρεσία μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.

Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζόμενων εισάγονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της. Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέπεται η σύναψη μακροχρόνιων μισθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων, ο εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχουν για να συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς, κ.ά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι καταργείται, από 1-1-2023, ο «Ενιαίος Λογαριασµός για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών» (ΕΛΕΚΠ), ορίζεται ο τρόπος διάθεσης των πόρων του, και προβλέπεται η σύσταση ειδικού λογαριασµού µε την επωνυµία «Ειδικός Λογαριασµός Επαγγελµατικής Κατάρτισης» (ΕΛΕΚ).

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις