Breaking news

Θέσεις εργασίας
A

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης» του δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Ειδικότητες

  • ΔΕ Μαγείρων - 2 άτομα
  • ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων - 1 άτομα 

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Τίτλους σπουδών (Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας ή απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ), και λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα κύρια και επικουρικά προσόντα της ειδικότητας που επιλέγουν, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης της παρ.1 του άρθρου 169 του Ν.3584/2007, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 και 17 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007)  «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και ότι κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί στο Νομικό Πρόσωπο με άλλο δίμηνο με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα.
  • Δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν:

α) Α.Φ.Μ., β) Α.Μ.Κ.Α. και γ) Α.Μ.Κ.Α.

  • Βεβαίωση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία 1 ης σελίδας βιβλιαρίου με πρώτο όνομα τον ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αυτοπροσώπως, στην διεύθυνση:

- Πολυτεχνείου 50 (παλαιό Δικαστικό Μέγαρο), Πολύγυρος Χαλκιδικής,

πληροφορίες στο τηλ. 2371350731. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 29 Μαΐου 2023 έως και 31 Μαΐου 2023 από 09.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις