CLOSE

Breaking news

Θέση εργασίας στη ΔΕΗ
A

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ενισχύει το δυναμικό της προσλαμβάνοντας έναν υποψήφιο για θέση, ειδικότητας «Χειριστή ναυλώσεων πλοίων», στην Αττική.

Οι αρμοδιότητες του υποψήφιου περιλαμβάνουν συνεχή παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του εγχειρίδιου λειτουργίας της εγκατάστασης (TOM), επιβίβαση και επιθεώρηση των ελλιμενισμένων δεξαμενοπλοίων, υποστήριξη στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων πλοίων από τις λιμενικές αρχές, υπολογισμός, παραγγελία, εφοδιασμός, έλεγχος των καυσίμων ναυτιλίας για τα χρονοναυλωμένα δεξαμενόπλοια και παρακολούθηση των λειτουργιών πετρέλευσης, μεταξύ άλλων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, είναι η Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Οι αρμοδιότητες

 • Συνεχής παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του εγχειρίδιου λειτουργίας της εγκατάστασης (TOM), δημιουργία, εποπτεία και ενημέρωση των σχετικών τεκμηριωτικών εγγράφων και φύλλων ελέγχου, ετήσια αναθεώρηση και υποβολή προτάσεων βελτίωσης
 • Ενημέρωση των πλοίαρχων των ελλιμενισμένων δεξαμενοπλοίων για την εφαρμογή των κανονισμών του συστήματος ΜΤΜSA και συμμόρφωση τους με αυτούς
 • Επιβίβαση και επιθεώρηση των ελλιμενισμένων δεξαμενοπλοίων (χρονοναυλώμενων και εξωτερικού) για την κατάσταση των μέσων πρόσδεσης – αγκυροβολιάς, των δεξαμενών φορτίου, των γραμμών μεταφοράς φορτίου, του συστήματος θέρμανσης φορτίου και του κέντρου ελέγχου φορτοεκφορτώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του συστήματος
 • Παρακολούθηση απόδοσης των δεξαμενόπλοιων κατά την παραμονή τους στον προβλήτα, επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και σύνταξη απαιτούμενων επιστολών διαμαρτυρίας (Letters of Protest)
 • Υποστήριξη στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων πλοίων από τις λιμενικές αρχές, σημαίες κ.λπ.
 • Υποστήριξη κατά τους ελέγχους από τους υπευθύνους (Oil Majors) και υποβολή προτάσεων βελτίωσης
 • Συνεχής παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών στις περιοχές δραστηριοποίησης τωνδεξαμενόπλοιων για την ασφαλέστερη και ταχύτερη σχεδίαση, τυχόν αναγκαίεςαναπροσαρμογές και υλοποίηση των δρομολογίων με το βέλτιστο τρόπο
 • Σύνταξη και αποστολή των εντολών ταξιδιών στα χρονοναυλώμενα δεξαμενόπλοια και διαρκής επικοινωνία με τους πλοιάρχους για την εξέλιξη κάθε ταξιδιού και την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τα λιμάνια προορισμού: πράκτορες, υπεύθυνους σταθμών για την παραλαβή των φορτίων, διαδικασίες πρόσδεσης – απόδεσης, ρυθμού εκφόρτωσης,ιδιομορφίες λιμανιών
 • Υπολογισμός, παραγγελία, εφοδιασμός, έλεγχος των καυσίμων ναυτιλίας για τα χρονοναυλωμένα δεξαμενόπλοια και παρακολούθηση των λειτουργιών πετρέλευσης (Bunkering) για εξασφάλιση συνθηκών μέγιστης ασφάλειας και τήρησης συμφωνηθέντων
 • Καταγραφή των δεδομένων ταξιδιών (διανυθείσα απόσταση, ταχύτητα, κατανάλωση μηχανής πλοίου, καιρικές συνθήκες, προορισμοί) των χρονοναυλωμένων δεξαμενόπλοιων και έλεγχος συμμόρφωσης με τους όρους των ναυλοσυμφώνων
 • Υποστήριξη στην τεχνική αξιολόγηση των υποψήφιων προς ναύλωση πλοίων

Οι προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων της ημεδαπής
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση βάσει αρμοδιοτήτων
 • Εμπειρία σε εμπορική διαχείριση πλοίων θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας στον κλάδο της Ενέργειας
 • Εμπειρία σε επίβλεψη και εφαρμογή διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Λιμενικής Εγκατάστασης κατά MTMSA
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Κατανόηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Διαχείριση αλλαγής και καινοτομία

Τα οφέλη

 • Συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας και ζωής
 • Μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος

Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να κάνετε την αίτηση σας, στον ενεργό σύνδεσμο της αγγελίας, εδώ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις