Breaking news

Εντοπιότητα
A

Δεν είναι λίγες οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που δίνουν έξτρα μόρια σε όσους έχουν εντοπιότητα. Ο λόγος που μοριοδοτείται η εντοπιότητα έχει να κάνει με την μικρότερη δυνατή μετακίνηση των επιτυχόντων της εκάστοτε προκήρυξης από τον τόπο διαμονής τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιδιότητα της εντοπιότητας «αμείβεται» με πάρα πολλά μόρια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πανελλήνιου γραπτού του ΑΣΕΠ, όπου η ιδιότητα της εντοπιότητας μπορεί να χαρίσει έως και +20 μόρια στους υποψήφιους.

Εκτός όμως του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, και οι «κλασικές» προκηρύξεις «Κ» του ΑΣΕΠ μοριδοτούν πολλές φορές την ιδιότητα της εντοπιότητας. Μάλιστα, και  οι δύο διαγωνισμοί που τρέχουν τώρα -για τη Δημοτική Αστυνομία και τα Νοσοκομεία- δίνουν μόρια στην εντοπιότητα. 

Να σημειωθεί ότι η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης (κύριου ή επικουρικού).

Πριν χρησιμοποιήσει κάποιος την ιδιότητα της εντοπιότητας, προκειμένου να διεκδικήσει να διοριστεί στον τόπο του σε κάποια προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα πρέπει να γνωρίζει πως υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την θητεία που μπορεί να εργαστεί, πριν να μπορέσει να ζητήσει μετάθεση. Ειδικότερα, όσοι διοριστούν κάνοντας χρήση της εντοπιότητας τους, δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία στη θέση και στο μέρος όπου διορίστηκαν.

Πώς αποδεικνύεται η εντοπιότητα

Για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας, οι υποψήφιοι θα πρέπει αρχικά να το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της αίτησης τους στο ΑΣΕΠ και στη συνέχεια να προσκομίσουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας. 

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εφόσον η ανωτέρω έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο, με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντιγράφου του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).

Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Προσοχή! Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο στο ΑΣΕΠ. Στην περίπτωση απόδειξης μονίμου κατοικίας με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας. 

Σε ποιες περιοχές «μετράει» η εντοπιότητα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κριτήριο της εντοπιότητας δεν αφορά όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς δεν ισχύει για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα, εντοπιότητας στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ μπορούν να καταθέσουν οι κάτοικοι:

 1. Μικρών νησιωτικών Δήμων.
 2. Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών Δήμων.
 3. Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 4.  Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
 5. Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που υπάγονται στην έννοια των ορεινών Δήμων, του άρθρου 2Β του v. 3852/2010.
 6. Ο.Τ.Α, που εντάσσονται σε σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπό την επιφύλαξη της 4ης περίπτωσης.

Εάν δεν υπάρχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι κάτοικοι:

 1. Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, καθώς και όσων υπάγονται σε ορισμένες ακόμα υποπεριπτώσεις. 
 2. Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.
 3. Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όσων υπάγονται σε ορισμένες ακόμα υποπεριπτώσεις. 

Τι άλλο μοριοδοτεί τις προσλήψεις ΑΣΕΠ

Στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ, εκτός τις εντοπιότητας ζητείται συνήθως, ως πρόσθετο απαραίτητο προσόν διορισμού, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τα προσόντα αυτά θεωρούνται πολλές φορές απαραίτητα προκειμένου να διοριστούν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, τώρα όμως, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ.

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online Πιστοποίησης Αγγλικών του GoLearn

 • Μπορείτε να την πάρετε εξ αποστάσεως σε ΜΟΝΟ 2 ημέρες
 • Δεν χρειάζεται να δώσετε τηλεξέταση σε Έκθεση και Προφορικά - Δίνετε ΜΟΝΟ σε Reading - Listening
 • Παίρνετε Mock Tests (τεστ προσομοίωσης της εξέτασης)
 • Στην ίδια εξέταση (μία ώρα) μπορείτε να πάρετε είτε B2, είτε C1, είτε C2
 • Μαθαίνετε τον βαθμό σας λίγα λεπτά μετά το ηλεκτρονικό τεστ

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα Πιστοποίησης Υπολογιστών του GoLearn

 • Μπορείτε να την δώσετε σε όλη την Ελλάδα
 • Μπορείτε να πάρετε τεστ προσομοίωσης
 • Μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες ημέρες

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 95 ευρώ) 

Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 85 ευρώ)

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις