Breaking news

Κάρτα ανεργίας ΔΥΠΑ: Πώς θα την εκδόσετε - Αναλυτικός οδηγός
A

Την κάρτα ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ πρ. ΟΑΕΔ) έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν οι άνεργοι, η οποία διαρκεί έως και τρεις μήνες.

Για έναν άνεργο, η έκδοση κάρτας ανεργίας προσφέρει πολλά οφέλη και μπόνους, ενώ, πλέον, μπορείτε να βγάλετε την  από την άνεση του σπιτιού σας σε μόλις λίγα βήματα.

Στο άρθρο αυτό, το Proson.gr σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε για να εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα ανεργίας.

Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ανέργων

Στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών, το οποίο:

 1. δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα
 2. είναι ικανό για εργασία και παράλληλα διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και
 3. αναζητά ενεργά απασχόληση.

Η εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των e-services ΔΥΠΑ, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXISnet. Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις Υπηρεσίες.

Εάν υπάρχει πρόσφατη εγγραφή στο μητρώο, οι συναλλασσόμενοι ταυτοποιούνται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ. Διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η εγγραφή στο σύστημα και η συμπλήρωση κάποιων βασικών στοιχείων. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, οι συναλλασσόμενοι/ επιλέγουν την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας τους και συμπληρώνουν τα απαραίτητα πεδία εγγραφής

Στην περίπτωση ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ), επισυνάπτεται το είδος βεβαίωσης πιστοποίησης της εν λόγω ιδιότητας (γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας).

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για να λάβετε την κάρτα

Η σύνδεση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΥΠΑ πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ». Αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης θα οδηγηθείτε στη σελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η εγγραφή σας στο σύστημα και στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δημιουργείται η ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, με δυνατότητα εκτύπωσης της ή προσθήκης της στο wallet του gov.gr.

H ψηφιακή κάρτα ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή. Οι συναλλασσόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση της εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και παραμονής στο ψηφιακό μητρώο.  

Οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ, που δεν λαμβάνουν επιδότηση και ανήκουν στην κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), δεν υποχρεούνται σε ανανέωση της ψηφιακής τους κάρτας έως και τρεις μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίζουν. Εάν το παραστατικό αναπηρίας λήξει και δεν προσκομίσουν ανανέωση αυτού, διαγράφονται αυτοδίκαια από το ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ. Συνεπώς, εάν δεν προβούν στην ανανέωση του παραστατικού αναπηρίας υποχρεούνται σε εκ νέου εγγραφή με τις υποχρεώσεις των κοινών ανέργων ή επανεγγράφονται με τον χαρακτηρισμό ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας, από την ημερομηνία που αιτούνται την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων.

Σε 9 μόλις βήματα η κάρτα είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί

Αναλυτικά τα 9 βήματα για τη δημιουργία και τη χρήση της ψηφιακής κάρτας ανεργίας:

 1. Η έκδοση της νέας Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ προϋποθέτει την εγκατάσταση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Προκειμένου να εγκαταστήσετε την ως άνω εφαρμογή, συνδέεστε στο διαδίκτυο μέσω της κινητής συσκευής σας και εκκινείτε ένα φυλλομετρητή ιστού. Μεταβαίνετε στον ιστότοπο εδώ και κατόπιν στην ενότητα «Κατεβάστε την εφαρμογή».
 2. Ανάλογα αν η κινητή σας συσκευή έχει το λειτουργικό iOS ή το Android κάνετε κλικ στην αντίστοιχη εικόνα και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση και αρχικοποίηση της εφαρμογής. Εναλλακτικά, μπορείτε να προβείτε στην αναζήτηση και στη μεταφόρτωση της εφαρμογής με τίτλο Gov.gr Wallet, μέσα από τα Google Play Store και AppStore (Apple).
 3. Αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή (ή αν την είχατε ήδη διαθέσιμη στη συσκευή σας), την ανοίγετε με τη χρήση κωδικών TAXIS ή μέσω βιομετρικών στοιχείων.
 4. Στην κεντρική οθόνη επιλέγετε το «+»
 5. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επιλογή για προσθήκη εγγράφων από όπου επιλέγετε την Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ και ακολουθείτε τα βήματα που θα σας ζητηθούν.
 6. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί ο ΑΜΚΑ προκειμένου να γίνει επαλήθευση των στοιχείων ασφαλιστικής ταυτοποίησης και να διευκρινιστεί εάν η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας είναι ενεργή.
 7. Εάν η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας είναι ενεργή, τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ως ένα επιπλέον ψηφιακό έγγραφο στην εφαρμογή του Ψηφιακού Αποθετηρίου Gov.gr Wallet.
 8. Κάνοντας κλικ πάνω στην Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. εμφανίζονται τα στοιχεία της
 9. Το ψηφιακό σας έγγραφο είναι έτοιμο προς χρήση και μπορείτε να το αξιοποιήσετε στις συναλλαγές σας με τη ΔΥΠΑ ή με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
 10. Η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας περιλαμβάνει QR Code το οποίο μπορεί να σκαναριστεί και έτσι να επαληθευτεί η ισχύς της από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα.

Πώς ανανεώνεται η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας                   

Η ψηφιακή κάρτα ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, οπότε πρέπει να ανανεωθεί εκ νέου. Στην περίπτωση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), ισχύει έως και τρεις μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίσθηκε.

Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει 20 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της ψηφιακής κάρτας και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος διαγράφεται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να προβούν στην έκδοση νέας ψηφιακής κάρτας.

Η ανανέωση γίνεται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, μέσω:

  της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr

  των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (e-services)
   
 • μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ, επιδεικνύοντας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο)

Διαγραφή δελτίου ανεργίας

Ενδεικτικοί λόγοι διαγραφής από το ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ:

 • ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της συμμετοχής σε επιχειρηματική δραστηριότητα από την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, είτε με τη μεσολάβηση της ΔΥΠΑ είτε με ενέργειες των ίδιων των συναλλασσομένων.
 • μη ανανέωση της ψηφιακής κάρτας
 • μη διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας για οποιονδήποτε λόγο [ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό άνω των 20 ημερών ανά ημερολογιακό έτος ή 20  συνεχόμενων ημερών σε διαφορετικά ημερολογιακά έτη, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.].
 • στράτευση
 • συνταξιοδότηση εξ ιδίου δικαιώματος ανεξαρτήτως ποσού
 • λήξη της άδειας διαμονής ή εργασίας (για πολίτες τρίτων χωρών)
 • φοίτηση, μαθητεία, πρακτική άσκηση (θα πρέπει να δηλώνεται από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εξετάζονται πιθανοί λόγοι εξαιρέσεων βάση της ισχύουσας νομοθεσίας)
 • κύρια ασφάλιση σε ΟΓΑ ή ΝΑΤ

Τα προνόμοια της κάρτας

Μια σειρά από προνόμια και δικαιώματα έχουν όλοι όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας της ΔΥΠΑ, η οποία καταγράφει τα δικαιώματα και τα «μπόνους» για όσους την κατέχουν, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας και όχι μόνο.

Ειδικότερα παρέχεται:

 • Μοριοδότηση στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ
 • Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
 • Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές (Απασχόληση, Κατάρτιση, Συμβουλευτική)
 • Δυνατότητα Συμμετοχής σε Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό). [Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που οι άνεργοι απολέσουν την ιδιότητα του ανέργου σε χρόνο που δεν τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά ως εργαζόμενοι]
 • Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανέργους Ηλικίας μέχρι 29 ετών
 • Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών
 • Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Μακροχρονίους Ανέργους, 55 ετών και άνω
 • Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος
 • Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
 • Μειώσεις ή Απαλλαγές από τη φορολογική αρχή (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).
 • Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές κ.λπ. (Νόμος Κατσέλη).
 • Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
 • Δυνατότητα Συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
 • Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (π.χ. επίδομα θέρμανσης).
 • Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
 • Πιθανά οφέλη από παροχές Δήμων (π.χ. δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα).
 • Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις