Breaking news

ktiniatros
A

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας προσλαμβάνει δύο κτηνιάτρους.

Οι προσλήψεις, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

  • ΠΕ Κτηνιάτρων (2 θέσεις)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
είτε ταχυδροµικά όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά
([email protected]), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Κουµουνδούρου 29, Τ.Κ. 43132, Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Π. Τσεκούρα (τηλ. επικοινωνίας: 24413 50134).

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των αιτήσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις