Breaking news

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
A

Τρία ξεχωριστά προγράμματα απασχόλησης θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για προγράμματα που επεκτείνονται καθώς εφαρμόστηκαν και το 2021 (επιδότηση 50.000 θέσεων εργασίας και Κοινωφελής Απασχόληση), αλλά και για εντελώς νέα που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά το 2022 («Πρώτο Ένσημο»).

Συνολικά, τα προγράμματα αυτά αναμένεται να απορροφήσουν έως 115.000 ανέργους, προσφέροντας ανάλογες θέσεις εργασίας.

«Πρώτο Ένσημο»

Το πιο νέο πρόγραμμα είναι το επονομαζόμενο «Πρώτο Ένσημο», το οποίο προσφέρει επιδότηση σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, που ανέρχεται στα 1.200 ευρώ για ένα εξάμηνο (600 ευρώ στον εργαζόμενο και 600 ευρώ στον εργοδότη, ήτοι 100 ευρώ τον μήνα). Εκτιμάται ότι στον μέγιστο βαθμό θα καταστεί εφικτό να καλύψει έως 40.000 θέσεις εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη βάση της ρύθμισης του Ν. 4855/2021, το πρόγραμμα -που υλοποιείται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- στοχεύει στη διευκόλυνση της πρώτης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι επιχειρήσεις –εφόσον το επιθυμούν-  θα μπορούν να ενταχθούν παράλληλα για τον ίδιο ωφελούμενο στο  πρόγραμμα «Πρώτο ένσημο»  και στο πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας,  με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Μέσω της επιδότησης παρέχονται κίνητρα αφενός στους νέους να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβουν για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος.

Τι αφορά η επιδότηση

Η επιδότηση αφορά

  • Κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης που δημιουργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για την οποία χορηγείται επιδότηση 1.200€ για 6 μήνες.
  • Κάθε θέση μερικής απασχόλησης, όπου η επιδότηση ανέρχεται στα 600€ για 6 μήνες.
  • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με διάρκεια μικρότερη από 6 μήνες, η οποία επιδοτείται ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης και το αν αυτή είναι πλήρης ή μερική.

Το πρόγραμμα με τις 50.000 θέσεις εργασίας

Το πρόγραμμα με τις 50.000 θέσεις εργασίας έρχεται ως συνέχεια των 100.000 θέσεων που είχαν επιδοτηθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2020. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών - εργαζομένων) για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Οι  επιχειρήσεις - εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενο μέσω του προγράμματος αυτού θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου 2022, καθώς το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται από την ως άνω ημερομηνία για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας.

Βασική παράμετρος του προγράμματος είναι ότι προσφέρει πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών - εργαζομένων) για έως έξι μήνες, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών του ωφελούμενου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να περιορίζεται σε κάποιους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα επιδοτηθούν σε κάποια επιχείρηση θα πρέπει να είναι πρόσθετες των όσων ήδη υπάρχουν. Το πρόγραμμα επιδοτεί επιπρόσθετα και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε Δώρα και επιδόματα αδείας. Ειδικά για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου, εάν είναι χρονικής διάρκειας 12 μηνών και άνω, το πρόγραμμα προσφέρει επιδότηση και με άλλα 200 ευρώ τον μήνα, ως προσθήκη στον μισθό του εργαζόμενου.

Κοινωφελής Απασχόληση

Σε ό,τι αφορά την Κοινωφελή Απασχόληση, θα καλύψει έως 25.000 θέσεις εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα. Αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων προγραμμάτων του παρελθόντος και βρίσκεται στην τελική ευθεία, ώστε να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων. Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν για οκτώ μήνες.

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ και έχει δύο σκέλη:

- Το πρώτο σκέλος αφορά την τοποθέτηση ανέργων - εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για οκτώ μήνες σε δήμους, περιφέρειες, ΚΚΠΠ, συναφείς φορείς και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση (όπου έχουν προστεθεί νέες θεματικές) είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους έως και 54 ετών και προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους παρόχους κατάρτισης.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα απασχολήσει ο κάθε φορέας, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι καθαρές ημερήσιες αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μηνιαίου μισθού και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού, όπως ισχύει (663 ευρώ μικτά από 1ης Ιανουαρίου 2022).

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις