CLOSE

Breaking news

Προσλήψεις 73 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λάρισας
A

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην πόλη της Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσει την πρόσληψη 73 ατόμων που απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα εργασιακά νέα!

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως εξής:

 1. ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί - 2 θέσεις
 2. ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης) - 2 θέσεις
 3. ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός - 1 θέση
 4. ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής) - 3 θέσεις
 5. ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός - 2 θέσεις
 6. ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η/Υ - 1 θέση
 7. ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - 1 θέση
 8. ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - 1 θέση
 9. ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών - 11 θέσεις
 10. ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών - 10 θέσεις
 11. ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] - 2 θέσεις
 12. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών - 3 θέσεις
 13. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων - 2 θέσεις
 14. ΔΕ Ηλεκτρολόγων - Συντηρητών - 9 θέσεις
 15. ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικού Μηχανήματος (Εκσκαφέα – Φορτωτή) - 4 θέσεις
 16. ΔΕ Καταμετρητών - 4 θέσεις
 17. ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών - 2 θέσεις
 18. ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων - 1 θέση
 19. ΔΕ Υπονομοποιών Οικοδόμων - 10 θέσεις
 20. ΥΕ Καθαριστές/ριες - 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με το proson, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (μετά από τηλεφωνικό ραντεβού)
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κου Τζουραμάνη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2410687197, 103).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023. 

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ,ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Ακολουθήστε το Proson.gr και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Τα απαραίτητα προσόντα

Όπως φαίνεται αναλυτικά στην προκήρυξη παραπάνω όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ενώ οι υποψήφιοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει επιπρόσθετε να έχουν και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσει, τώρα όμως, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online Πιστοποίησης Αγγλικών του GoLearn

 • Μπορείτε να την πάρετε εξ αποστάσεως σε ΜΟΝΟ 2 ημέρες
 • Κοστίζει μόνο 111 ευρώ
 • Δεν χρειάζεται να δώσετε τηλεξέταση σε Έκθεση και Προφορικά - Δίνετε ΜΟΝΟ σε Reading - Listening
 • Παίρνετε Mock Tests (τεστ προσομοίωσης της εξέτασης)
 • Στην ίδια εξέταση (μία ώρα) μπορείτε να πάρετε είτε B2, είτε C1, είτε C2
 • Μαθαίνετε τον βαθμό σας λίγα λεπτά μετά το ηλεκτρονικό τεστ

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα Πιστοποίησης Υπολογιστών του GoLearn

 • Μπορείτε να την δώσετε σε όλη την Ελλάδα
 • Κοστίζει μόνο 100 ευρώ για Αττική και 125 για εκτός Αττικής
 • Μπορείτε να πάρετε τεστ προσομίωσης
 • Μπορείτε να κατοχυρώσετε ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση
 • Μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες ημέρες

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 100 ευρώ)

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις