Breaking news

Εργασία: Ζητείται ιατρός στα ΚΑΠΗ Παπάγου - Χολαργού
A

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε ακόμη μία προκήρυξη σήμερα, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, που αφορά την πλήρωση μίας κενής οργανικής θέσης ιατρικού προσωπικού στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, η θέση απευθύνεται σε έναν ιατρό νευρολόγο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα εργαστεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με ειδίκευση στη Νευρολογία - Αγγειακή και Επείγουσα Νευρολογία, με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί.

Προσόντα διορισμού

Γενικά προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει για τη θέση ψυχιάτρου στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού
 • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 • Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. τίτλο σπουδών, άδεια οδήγησης), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους

Ειδικά προσόντα:

Ειδικότερα απαιτούνται:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) ΑΕΙ ή ΠΣΕ (Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής) ΑΕΙ ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και τίτλος ειδικότητας Νευρολογίας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) της επεξεργασίας κειμένων, (β) των υπολογιστικών φύλλων και (γ) των υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν επίσης:

 • Τίτλος ειδικότητας στην Νευρολογία με θητεία σε Νευρολογική Κλινική που διαθέτει Μονάδα Aγγειακών Eγκεφαλικών Nοσημάτων.
 • Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών ως υπεύθυνος ειδικευμένος Νευρολόγος με ιδιαίτερη ενασχόληση στον τομέα των Αγγειακών Εγκεφαλικών Νοσημάτων.
 • Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία στις οξείες θεραπείες επαναιμάτωσης (θρομβόλυση/θρομβεκτομή) για την αντιμετώπιση ασθενών με Aγγειακά Eγκεφαλικά Nοσήματα στην υπεροξεία φάση.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και καταρτισμένη εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
 • Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγόντων νευρολογικών περιστατικών.
 • Αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο στον τομέα της Νευρολογίας, όπως αυτό αποτυπώνεται σε σχετικές δημοσιεύσεις του PubMed.

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη νευροϋπερηχογραφία, με έμφαση στον υπέρηχο εγκεφαλικών αγγείων.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και κατάρτιση στην εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, με σκοπό την εκπαίδευση του υπόλοιπου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου.
 • Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία και ερευνητικό έργο στην εκτίμηση και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών κεφαλαλγίας.
 • Υποψήφιος Διδάκτωρ ή κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο ευρύτερο αντικείμενο της Νευρολογίας

Πού θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν μ απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το Νόμο, με την οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και θα αναφέρουν αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν συνημμένως στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, στη διεύθυνση:

Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα

Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ.

Ειδικό προσόν της προκήρυξης η Πιστοποίηση Υπολογιστών - Προλάβετε το ELIC από την Golearn

Στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ η Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC ή ECDL που παρέχει η GoLearn ζητείται στην κατηγορία «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ». Το πρόσθετο προσόν πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Πως αναγράφεται στις Προκηρύξεις η Πιστοποίηση Υπολογιστών;

Η Πιστοποίηση Υπολογιστών ζητείται με την παρακάτω κωδικοποίηση

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και  (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν

Golearn Logo

Χιλιάδες ενήλικες το παίρνουν κάθε χρόνο με ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση από την goLearn 

Η GoLearn είναι o μεγαλύτερος εκπαιδευτικός φορεας προετοιμασίας και μοριοδότησης ενηλίκων για το δημόσιο σε συνεργασία με Δημόσια Πανεπιστήμια και κορυφαίους ακαδημαϊκούς.

Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι για προκηρύξεις λαμβάνουν από την goLearn κάθε χρόνο Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC ή ECDL

ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις