Breaking news

power_pass_reuma
A

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα Power Pass για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία άνοιξε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 17 Ιουνίου και μέχρι αργά χθες βράδυ  ξεπέρασαν τις 200.000!

Εχθές Δευτέρα, 20 Ιουνίου, δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις είχαν οι δικαιούχοι που το ΑΦΜ τους τελειώνει σε «1» ή «2», όπως και τις προηγούμενες ημέρες, ενώ εντός της Δευτέρας «άνοιξε» η πλατφόρμα και για άλλα ΑΦΜ.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η πλατφόρμα θα ανοίξει κλιμακωτά για το σύνολο των δικαιούχων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την 30ή Ιουνίου.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση.

Υπάρχει αναλυτική εξήγηση των «χαρακτηριστικών» - μηνυμάτων που λαμβάνουν οι πολίτες κατά την διαδικασία υποβολής αίτησής τους στην πλατφόρμα για την αναδρομική επιδότηση ρεύματος από 18 ευρώ έως 600 ευρώ (Power Pass).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr για αίτηση ανοίγει κλιμακωτά, ωστόσο, για να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε με το Fuel Pass, δεν έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων ποια ΑΦΜ θα ανοίξουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η προθεσμία

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Κριτήρια του Power Pass

Αρχικά, επισημαίνεται πως οι δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 2020 έως 45.000 ευρώ. Το εισόδημα αυτό θα προκύψει μετά από αφαίρεση των φόρων. Επίδομα ρεύματος έως και 600 ευρώ δικαιούνται οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 έως την 1η Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον νόμο και εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021, πριν την υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

Επιστροφή χρημάτων

Το σύστημα θα ενημερώνει τον δικαιούχο την στιγμή υποβολή της αίτησης για το άν έχει τηρήσει σωστά τη διαδικασία.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει πατήσει την «υποβολή αίτησης», θα εμφανιστεί το μήνυμα «Εκκρεμεί υποβολή».

Άλλα μηνύματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

  • «Απορριφθείσα». Η αίτηση έχει απορριφθεί. Εάν πλοηγηθείτε στη σελίδα της αίτησης θα δείτε στο πάνω μέρος περισσότερες πληροφορίες (π.χ. αδυναμία διασταύρωσης του ΑΦΜ ως δικαιούχου/συνδικαιούχου στο δηλωθέν ΙΒΑΝ). Απορριφθείσες αιτήσεις μπορούν να αλλαχτούν και να επανυποβληθούν.
  • «Υπό έλεγχο». Η αίτηση έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των εξής: αν ο ΑΦΜ είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος στο δηλωθέν IBAN. αν ο αιτών/αιτούσα δεν έχει ξεπεράσει τη μία αίτηση για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και δεν έχει ξεπεράσει τις τρεις για τα προστατευόμενα μέλη.
  • «Υπό εκκαθάριση». Για όσες αιτήσεις είναι σε αυτή την κατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και περιμένουν από 1η Ιουλίου 2022 να εκτελεστούν οι εκκαθαρίσεις για να αποφασιστεί το ποσό της επιστροφής.
  • «Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα». Το ποσό επιστροφής (για πληρωμή, μέσω ΔΙΑΣ) θα αποσταλεί στην επιλεγμένη τράπεζα.
  • «Προς επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα». Η εντολή για το ποσό επιστροφής έχει αποσταλεί στην επιλεγμένη τράπεζα μέσω ΔΙΑΣ και αναμένεται από την τράπεζα να κάνει την πληρωμή.
  • «Εγκριθείσα».Σημαίνει ότι έχουμε λάβει απάντηση από το επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ότι εκτέλεσε επιτυχώς την πληρωμη. Ο/Η δικαιούχος μπορεί να ελέγξει το λογαριασμό του/της.

Ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού

Η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί τελικά να στερήσει από πολλούς το δικαίωμα υποβολής της αίτησης για το επίδομα ρεύματος. Για παράδειγμα, σε έναν λογαριασμό που έχει εκδοθεί την 1η Ιουνίου 2022 και έχει περίοδο κατανάλωσης 31/01/2022 – 29/05/2022, ο καταναλωτής δε δικαιούται καμία επιστροφή.

Ο λόγος αφορά στην υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3, για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού, που έχει εκδοθεί την περίοδο μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως και την 31η Μαΐου 2022.

Ως εκ τούτου, ό,τι εκδίδεται μετά τον Μάιο, ακόμα και εάν αφορά στο «επίμαχο τετράμηνο» των αυξήσεων, είναι εκτός επιδότησης.

Αίτηση για επίδομα ρεύματος

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.

Ο πολίτης καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.
Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής).

Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί είτε να τα επιβεβαιώσει, είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass», η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ.

Ο πολίτης μπορεί να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως.

Έτσι, αφού ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.

Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε ο πολίτης να συμπληρώσει το e-mail του, το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός του λογαριασμός.

Πατώντας «Υποβολή», ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Από χθες μέχρι τώρα, αφορά τα εξής ψηφία ΑΦΜ

Η πλατφόρμα πλέον είναι ανοιχτή για όσους έχουν ΑΜΦ με τελευταίο ψηφίο 1, 2, 3 και 4 και σταδιακά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Μέχρι στιγμής πάνω από 300.000 πολίτες έχουν υποβάλει την αίτησή τους μέσω του vouchers.gov.gr όπως ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης μέσω ανάρτησή του στο twitter

Δημοφιλείς Ειδήσεις