CLOSE

Breaking news

ΙΝΤΙΜΕ
A

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα.

Το εν λόγω νομοσχέδιο αφορά σε περισσότερες από 600 θέσεις προέδρων, αντιπροέδρων, διοικητών, αναπληρωτών διοικητών, υποδιοικητών, διευθύνοντων και εντεταλμένων συμβούλων σε φορείς του δημοσίου τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τα οποία η επιλογή των διοικήσεων ανήκει στην κυβέρνηση).

Το αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών, καθώς και η αξιολόγηση των διοικήσεων προκειμένου αν επιτυγχάνουν τους στόχους να μπορούν να αμείβονται περισσότερο και αν δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους να αντικαθίστανται.

Πιο συγκεκριμένα:

Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα:

  • Με ομαδοποίηση των φορέων ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους. Εφεξής, θα ακολουθείται διαφορετική διαδικασία για έναν φορέα πανελλαδικής εμβέλειας, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και διαφορετική για έναν τοπικό φορέα, όπως μια δημόσια βιβλιοθήκη σε ένα χωριό. Προβλέπεται δε ειδική ομαδοποίηση και διαδικασία για τα νοσοκομεία.
  • Με πιο αυξημένες απαιτήσεις και αυστηρά ελάχιστα προσόντα (π.χ. πτυχίο ή/και (κατά περίπτωση) εργασιακή εμπειρία σε συνάφεια προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή τη διοίκηση), εξασφαλίζοντας ότι όσοι επιλέγονται έχουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.
  • Με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης (τεστ δεξιοτήτων), τα οποία εφαρμόζονται για πρώτη φορά οριζοντίως στον Δημόσιο Τομέα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
  • Με συγκεκριμένες προθεσμίες ώστε οι διαδικασίες επιλογής να εκκινούν και να ολοκληρώνονται εγκαίρως για το σύνολο των φορέων.

Νέο σύστημα αξιολόγησης διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα:

  • Με ετήσια σχέδια δράσης για κάθε φορέα, τα οποία περιλαμβάνουν απολογισμό και προγραμματισμό δράσεων, καινοτομίες, ποιοτικούς στόχους και συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, τα οποία εγκρίνονται από τον αρμόδιο υπουργό.
  • Με συμβόλαια απόδοσης με τον αρμόδιο υπουργό, τα οποία αναφέρουν συγκεκριμένες δράσεις και στόχους και υπογράφονται από την αρχή της θητείας των διοικήσεων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος υπουργείου.
  • Με αύξηση της θητείας των διοικήσεων από 3 σε 4 έτη, δίνοντάς τους έτσι ικανότερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του έργου τους.
  • Με ετήσια αξιολόγηση των διοικήσεων και, ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τιθέντων στόχων, δυνατότητα ανταμοιβής (bonus παραγωγικότητας) ή άμεσης λήξης της θητείας τους και αντικατάστασής τους, μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού στο υπουργικό συμβούλιο.

Οι προωθούμενες διατάξεις παρέμειναν στη διαβούλευση για δύο εβδομάδες και τα σχόλια που διατυπώθηκαν ελήφθησαν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η προσθήκη πρόβλεψης ώστε, κατά την ετήσια αξιολόγηση, ο υπουργός να λαμβάνει υπόψιν του και την αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των νομικών προσώπων των οποίων προΐστανται.

Η υπουργός Εσωτερικών, κα Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι: «Καθιερώνουμε έναν νέο τρόπο επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων για κρίσιμους φορείς του Δημοσίου, πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό, αποδοτικό, αντάξιο των απαιτήσεων της κοινωνίας και των πολιτών. Ανεβάζουμε τον πήχη, αυξάνουμε τις απαιτήσεις μας από τα στελέχη μας. Στόχος, η δημιουργία ενός κράτους που βάζει διαρκώς την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη στο επίκεντρο».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εσωτερικών, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, είπε ότι: «Με αυτήν τη νομοθετική πρωτοβουλία, η κυβερνητική δέσμευση για να επιλέγεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή γίνεται πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται με αξιοκρατικές διαδικασίες, με δέσμευση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιλογής. Αλλάζουμε το Δημόσιο και το κάνουμε καλύτερο».

Διαβάστε το νομοσχέδιο, εδώ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις