CLOSE

Breaking news

Η ελληνική λίστα 100+, οι πρωταθλητές της οικονομίας
A

Το 2021 καταγράφηκε ως ένα έτος σηµαντικής οικονοµικής ανάκαµψης, µε το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8,3% χάρη στην αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης και τη µερική ανάκαµψη του τουριστικού κλάδου. Σε αυτό το θετικό περιβάλλον αντίστοιχες παρουσιάζονται και οι επιδόσεις των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες εµφανίζονται βελτιωµένες σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα µεγέθη φτάνουν στα προ πανδηµικής κρίσης επίπεδα. 

Την περασµένη χρονιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr, καταγράφηκε επιστροφή της εµπιστοσύνης σε όλα τα τµήµατα της οικονοµίας, καθώς ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος έφτασε σε επίπεδα προ πανδηµίας (114 µονάδες) τον Φεβρουάριο του 2022 και ο δείκτης PMI βρίσκεται επίσης σε υψηλά επίπεδα τους τελευταίους µήνες.

Η ανεργία συνέχισε να µειώνεται, φθάνοντας στο 13,2% το δ’ τρίµηνο του 2021, στο χαµηλότερο ποσοστό από το 2010, και µειώθηκε περαιτέρω στο 11,9% τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο ο πληθωρισµός έχει ανακάµψει σηµαντικά στη διάρκεια του 2022 και διαµορφώθηκε στο 8,9% τον Μάρτιο. Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στο 7,4% του ΑΕΠ το 2021, εξαιτίας εκτεταµένων προγραµµάτων στήριξης λόγω της πανδηµίας.

Το θετικό κλίµα αποτυπώνεται και στα µεγέθη των 258 ελληνικών οµίλων και επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στη λίστα "Forbes - The Greek list 100+", από την οποία προκύπτει πως τα συνολικά έσοδα των συγκεκριµένων επιχειρήσεων υπερέβησαν πέρυσι τα 115 δισ. ευρώ, έναντι εσόδων ύψους 92 δισ. το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, έναντι κερδών 864 εκατ. ευρώ το 2019. 

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων της λίστας εµφανίζει θετικό πρόσηµο ως προς την αύξηση του κύκλου εργασιών, µε κάποιους κλάδους, ωστόσο, να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Ο κλάδος της ενέργειας, ο κλάδος της βαριάς βιοµηχανίας, το οργανωµένο λιανεµπόριο, οι µεταφορές κατέγραψαν την περασµένη χρονιά σηµαντική άνοδο.

Εξάλλου, ο κλάδος των σούπερ-µάρκετ, που είχε παρουσιάσει σηµαντική αύξηση το 2020 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδηµίας, κατάφερε ως επί το πλείστον να διατηρήσει τα κεκτηµένα, µε περιστασιακές απώλειες για κάποιες αλυσίδες. Μικρή µείωση, εξάλλου, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των τραπεζών.

Η πρώτη πεντάδα

Ο ενεργειακός κλάδος κρατά για ακόµα µία χρονιά τα σκήπτρα της λίστας "Forbes - The Greek List 100+".

Στην πρώτη δυάδα βρίσκονται οι δύο µεγάλοι διυλιστηριακοί όµιλοι της χώρας, η Motor Oil Hellas στην πρώτη θέση και ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων στη δεύτερη, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο µεγάλος πόλος της αγοράς ηλεκτρισµού, η ΔΕΗ, η οποία συνέχισε τη θετική της πορεία και την ανάκαµψή της σε επίπεδο πωλήσεων.

Στην τέταρτη θέση παραµένουν οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, που αποτυπώνουν τη συνεχιζόµενη δυναµική του οργανωµένου λιανεµπορίου, καταγράφοντας σηµαντική αύξηση σε επίπεδο κερδοφορίας. Η πρώτη πεντάδα κλείνει µε τον ΟΤΕ, που επίσης εµφανίζει σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας του. 

Η ελληνική λίστα 100+, οι πρωταθλητές της οικονομίας

* Ο όµιλος της Motor Oil βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας και για το 2021, εµφανίζοντας κύκλο εργασιών 10.266,591 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 68% σε σχέση µε τα 6.120,439 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2020. Οι αυξηµένες πωλήσεις οφείλονται αφενός στην αύξηση των τιµών του πετρελαίου και των προϊόντων και αφετέρου στην ενίσχυση της ζήτησης εντός και εκτός Ελλάδος µετά την οικονοµική ανάκαµψη που ακολούθησε την άρση των περιορισµών για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Η ΜΟΗ διατήρησε τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα της, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν στο 80% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων της χρονιάς, έναντι 76,65% το 2020. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021 πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 428 εκατ. ευρώ, µεταξύ άλλων για έργα του διυλιστηρίου της Motor Oil αλλά και στον τοµέα των ΑΠΕ. 

* Ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων κατέγραψε, από την πλευρά του, πωλήσεις ύψους 9.222,235 εκατ. ευρώ, µε αύξηση της τάξης του 60% σε σχέση µε τα 5.781,791 εκατ. ευρώ του 2020. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου διακυβέρνησης. Η εταιρεία είδε βελτίωση αποτελεσµάτων λόγω αυξηµένης παραγωγής και εξαγωγών, µε τις συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών να φθάνουν τους 15,2 εκατ. τόνους. Συνολικά, υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ, µε έµφαση σε νέα ενέργεια, έργα περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ασφάλειας, ενώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φ/Β πάρκου 204 MW στην Κοζάνη. Κατά τη διάρκεια του έτους ο Όµιλος προχώρησε στη διαµόρφωση και υλοποίηση της νέας στρατηγικής του, "Vision 2025", ένα φιλόδοξο σχέδιο που είχε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του Οµίλου, αλλά και την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια.

* Το 2021 ήταν µια χρονιά-ορόσηµο για τον όµιλο της ΔΕΗ, καθώς στα αποτελέσµατα της χρήσης εδραιώθηκε το ιστορικό turnaround της επιχείρησης. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου αυξήθηκε κατά 23%, από τα 4.649,444 εκατ. ευρώ στα 5.706,391 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα του 2021 σηµείωσαν ζηµίες προ φόρων 149,8 εκατ. ευρώ και ζηµίες 18,4 εκατ. ευρώ µετά από φόρους, τα επαναλαµβανόµενα λειτουργικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 871,7 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η εταιρεία επανήλθε στις αγορές κεφαλαίου για πρώτη φορά µετά το 2014, προχώρησε στην έναρξη της δραστηριότητάς της στην ηλεκτροκίνηση µε τη ΔΕΗ Blue, συµφώνησε την πώληση του 49% της συµµετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε στην επιτυχή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ έλαβε ακόµα µία αναβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P.

* Στην τέταρτη θέση της λίστας βρίσκονται οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, µε κύκλο εργασιών 3.985,574 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 5% συγκριτικά µε τα 3.791,4 εκατ. το 2020. Στην επιστροφή σε κερδοφορία, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, συνέβαλε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης που ακολουθεί η επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από ένα επενδυτικό πρόγραµµα άνω των 63 εκατ. ευρώ, το 2021 η ΕΥΣ συνέχισε να θέτει σε προτεραιότητα: την οργανική ανάπτυξη του δικτύου της, ιδρύοντας 6 νέα καταστήµατα σε Σκιάθο, Ρίο, Σπάρτη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα και Νάουσα, την ανακαίνιση σε περισσότερα από 80 καταστήµατα σε διάφορες περιοχές της χώρας και την ενδυνάµωση της ψηφιακής της παρουσίας, µέσω της επέκτασης του eMarket σε τρεις νέες περιοχές (Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα). Σήµερα ο Όµιλος Σκλαβενίτης απασχολεί περισσότερους από 33.000 εργαζόµενους, ενώ ο µερίδιο αγοράς του στον κλάδο των σούπερ-µάρκετ υπολογίζεται γύρω στο 30%.

* Την πρώτη πεντάδα συµπληρώνει ο ΟΤΕ µε κύκλο εργασιών στα 3.368,300 εκατ. ευρώ, έναντι 3.258,9 εκατ. ευρώ το 2020 (αύξηση 3%). Η κερδοφορία προ φόρων του οµίλου σηµείωσε εντυπωσιακή αύξηση 95%, από τα 421,6 εκατ. ευρώ στα 823,3 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιµέρους δραστηριότητές αυξήθηκαν σηµαντικά. Αυτό αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχει δηµιουργήσει ο όµιλος, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της οικονοµικής κρίσης, για να διασφαλίσει την άριστη εµπειρία των πελατών και την αποτελεσµατικότητα των δικτύων.

Στη Ρουµανία, οι δραστηριότητες, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται. Παράλληλα, ο όµιλος θέτει τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόµενα χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, επιταχύνει δυναµικά την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, επεκτείνει το δίκτυο 5G µε γρήγορους ρυθµούς, ενισχύει τις εµπορικές δραστηριότητες και βελτιώνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα. 

* Την πρώτη δεκάδα της λίστας "Forbes - The Greek list 100+" συµπληρώνουν η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η Mytilineos, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Alpha Bank και η Eurobank Ergasias. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είδε τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 42%, από τα 2.028,588 εκατ. ευρώ στα 2.883,042 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 241%, από τα 38,783 εκατ. ευρώ στα 132,418 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ανάπτυξη της τάξης του 40% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Mytilineos, από τα 1.898,623 εκατ. ευρώ στα 2.664,05 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ενισχύθηκε σε ποσοστό 29% (από τα 170,792 στα 220,632 εκατ. ευρώ). Μικρή µείωση 3% για τον κύκλο εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος, από τα 2.021,031 εκατ. ευρώ στα 1.966,605 εκατ. ευρώ. Η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.887,539 εκατ. ευρώ, µειωµένο κατά 8% σε σχέση µε τα 2.056,953 εκατ. ευρώ του 2020. Τέλος, η Eurobank Ergasias εµφάνισε το 2021 κύκλο εργασιών ύψους 1.842 εκατ. ευρώ, έναντι 1.995 εκατ. ευρώ το 2020 (-6%). 

Κερδοφορία 

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η πρώτη δεκάδα των εταιρειών µε τα µεγαλύτερα κέρδη προ φόρων περιλαµβάνει την Εθνική Τράπεζα µε κέρδη 884 εκατ. ευρώ έναντι 48 εκατ. ευρώ το 2020 (αύξηση 1.742%), τον ΟΤΕ µε κέρδη 823,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 421,6 εκατ. ευρώ το 2020, τη Eurobank Ergasias µε 483 εκατ. ευρώ από ζηµίες 879 εκατ. ευρώ το 2020 και τα Ελληνικά Πετρέλαια µε κέρδη προ φόρων 407,073 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 518,716 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη δεκάδα συµπληρώνουν ο ΟΠΑΠ µε κέρδη 357,265 εκατ. ευρώ, η ΔΕΠΑ Εµπορίας µε κέρδη 351,659,124 εκατ. ευρώ, η Jumbo µε κέρδη 263,067 εκατ. ευρώ, η Motor Oil Hellas µε κέρδη 258,204 εκατ. ευρώ, η Mytilineos µε κέρδη 220,632 εκατ. ευρώ και η Prodea µε κέρδη 184,914 εκατ. ευρώ. 

Η ελληνική λίστα 100+, οι πρωταθλητές της οικονομίας

Cash is king: Οι εταιρείες µε το µεγαλύτερο ταµείο 

Πέραν των πρωταθλητών στις πωλήσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της λίστας "Forbes - The Greek list 100+" σε σχέση µε τους οµίλους που διέθεταν το µεγαλύτερο ταµείο, κατά τη διάρκεια της ιδιάζουσας λόγω COVID-19 περασµένης χρονιάς.

Cash is king: Οι εταιρείες µε το µεγαλύτερο ταµείο Πέραν των πρωταθλητών στις πωλήσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της λίστας "Forbes - The Greek list 100+" σε σχέση µε τους οµίλους που διέθεταν το µεγαλύτερο ταµείο, κατά τη διάρκεια της ιδιάζουσας λόγω COVID-19 περασµένης χρονιάς.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την επεξεργασία της Deloitte, τα ταµειακά διαθέσιµα των 10 µεγαλύτερων οµίλων έφταναν τα 64.639,28 εκατ. ευρώ, έναντι 37.415,772 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στις 4 πρώτες θέσεις της λίστας βρίσκονται οι 4 συστηµικές τράπεζες. Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ταµείο διέθετε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε 15.827 εκατ. ευρώ έναντι 9.313 εκατ. ευρώ το 2020, ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς µε 15.519 εκατ. ευρώ έναντι 8.903 εκατ. ευρώ το 2020, η Eurobank Ergasias µε 13.515 εκατ. ευρώ έναντι 6.637 εκατ. ευρώ το 2020 και η Alpha Bank µε 13.515 εκατ. ευρώ έναντι 7.467 εκατ. ευρώ το 2020. 

Στην 5η θέση βρίσκεται η ΔΕΗ µε ταµείο 2.832,351 εκατ. ευρώ έναντι 874,64 εκατ. το 2020, ο όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ µε 1.364,351 εκατ. ευρώ από 1.108,417 εκατ. το 2020, η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας µε 1.052,618 εκατ. ευρώ έναντι 1.202,9 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ ακολουθεί ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων µε 1.052,618 εκατ. ευρώ έναντι 1.202,9 εκατ. ευρώ το 2020. Τη δεκάδα κλείνουν ο ΟΠΑΠ µε ταµείο 860,361 εκατ. ευρώ έναντι 506,873 εκατ. ευρώ το 2020 και η Motor Oil Hellas µε 656,678 εκατ. ευρώ έναντι 587,496 εκατ. ευρώ το 2020. 

Η ελληνική λίστα 100+, οι πρωταθλητές της οικονομίας

Οι µεγαλύτερες διακυµάνσεις

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις εταιρείες που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία προ φόρων, σύµφωνα µε τη λίστα "Forbes - The Greek list 100+" στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γιούβι Ελλάς Ανανεώσιµες Πηγές ενέργειας µε µε αύξηση τζίρου 1.2621%, ενώ ακολουθούν η Cepal Συµµετοχών µε αύξηση 436%, η ΔΕΠΑ Εµπορίας µε αύξηση 209%, η Προµηθέας Gas µε αύξηση 200%, η Gilead Sciences Ελλάς µε 189%, η Shell MOH µε 165% και η Volton µε 145%. 

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε η ΣΙΔΜΑ Σιδηρεµπορική Μακεδονίας µε 4.103%, ακολουθεί η Mellon Technologies µε 3.264%, η ΔΕΠΑ Εµπορίας µε 2.445%, η Imerys µε 1.972%, η Εθνική Τράπεζα µε 1.742%, η Δηµητριακή µε 1.507% και η Ιντρακόµ µε 1.478%.

Η ελληνική λίστα 100+, οι πρωταθλητές της οικονομίας

Μεθοδολογία 

 • Με βάση τα πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, επελέγησαν είτε όµιλοι εταιρειών είτε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν σε οµίλους, αλλά έχουν πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ.

  Ως εκ τούτου, θυγατρικές εταιρείες οµίλων οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ και ενοποιούνται στον όµιλο έχουν συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος. Παρότι έχουν συµπεριληφθεί εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε οµίλους στο εξωτερικό και ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου, για τους σκοπούς του παρόντος και για λόγους εντοπιότητας εµπεριέχονται τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στην Ελλάδα και αφορούν την εταιρεία και όχι τον όµιλο.

  Οι εταιρείες ιεραρχήθηκαν σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών (από τον υψηλότερο στο χαµηλότερο), όπως αυτός αποτυπώνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων / κατάσταση συνολικού εισοδήµατος των εταιρειών. Σηµειώνεται ότι στα κέρδη προ φόρων περιλαµβάνονται και τα έσοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες (σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν). Επίσης, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών δεν περιλαµβάνει φόρους και άλλα ποσά που δεν αναλογούν στα συνολικά έσοδα (π.χ. clawback, τέλη ταξινόµησης, συµµετοχή Ελληνικού Δηµοσίου, ΦΠΑ, ΕΦΚ, εισφορές −GCR− κτλ.). |

  Παράλληλα, ο αριθµός προσωπικού αναφέρεται στο σύνολο των εργαζοµένων. Αναφορικά µε τις τραπεζικές εταιρείες, σηµειώνεται ότι ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα µικτά έσοδα από τόκους και προµήθειες. Αντίστοιχα, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, ως κύκλος εργασιών ορίζονται τα δεδουλευµένα µικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα ή, όπου αυτά δεν αναφέρονται ρητώς, τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, προσµετρώντας και τα λοιπά συναφή έσοδα ασφαλιστικών εργασιών. Επίσης, έχουν προσµετρηθεί, όπου ήταν διαθέσιµες, οι µεταβολές αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων.
   
 • Σηµειώνεται ότι η παρούσα λίστα ενδεχοµένως να µην περιλαµβάνει οµίλους εταιρειών ή/και εταιρείες οι οποίες δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις έως την ηµεροµηνία άντλησης των οικονοµικών δεδοµένων, η οποία ορίζεται η 12η Δεκεµβρίου 2022. Για όσους οµίλους ή και εταιρείες δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις µε τέλος χρήσης 31/12/2021, έχουν χρησιµοποιηθεί τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αυτών.
 • Για λόγους πληρότητας της λίστας και ανάδειξης των µεγαλύτερων εταιρειών της ελληνικής αγοράς, έχουν προστεθεί ενδεικτικά και όµιλοι/εταιρείες µε στοιχεία του 2020.
 • Η άντληση των οικονοµικών και άλλων δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων, αριθµός προσωπικού κτλ.) για την ανάλυση του κύκλου εργασιών εταιρειών πρόσφατων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιήθηκε από τις βάσεις δεδοµένων (όπως ICAP) που χρησιµοποιεί η Deloitte, καθώς επίσης και από τις ιστοσελίδες των εταιρειών, το ΓΕΜΗ κτλ. Ως εκ τούτου, το παρόν αποτελεί συλλογή ήδη δηµοσιευµένων πληροφοριών, παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνιστά οικονοµοτεχνική ή λογιστική µελέτη, συµβουλή, γνωµοδότηση κ.λπ.
 • Οι εταιρείες που εµπεριέχονται σε όλους τους βοηθητικούς πίνακες έχουν αντληθεί αποκλειστικά από την κύρια λίστα των ελληνικών εταιρειών µε κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ.
 • Επίσης, τα οικονοµικά στοιχεία δεν έχουν αναµορφωθεί µε τυχόν παρατηρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές.
 • Οι αριθµοδείκτες έχουν προέλθει όπως υφίστανται στις βάσεις δεδοµένων και δεν έχουν υποστεί οικονοµοτεχνικό έλεγχο από την Deloitte. Ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών µπορεί να διαφέρει σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο που χρησιµοποιεί η εκάστοτε εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτική η τιµή τους.
 • Τέλος, η Deloitte δεν έχει προβεί σε έλεγχο των οικονοµικών δεδοµένων. Σε τυχαίο και περιορισµένο δείγµα έχει προβεί στην αντιπαραβολή των οικονοµικών δεδοµένων (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων κτλ.) µε τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις εταιρειών, χωρίς κάποιο προφανές εύρηµα.

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 Κ.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ % ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2021 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2020 Κ.Π.Φ. ΔΙΑΦΟΡΑ % DEBT/ EBITDA 2021
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10.266.591.000 6.120.439.000 68% 258.204.000 -134.815.000 292% 3,9
HELLENIQ ENERGY A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 9.222.235.000 5.781.791.000 60% 407.073.000 -581.716.000 170% 4,6
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 5.706.391.000 4.649.444.000 23% -149.822.000 46.278.000 -424% 5,7
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3.985.574.000 3.791.431.000 5% 92.572.000 59.034.000 57% 2,8
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3.368.300.000 3.258.900.000 3% 823.300.000 421.600.000 95% 0,8
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.883.042.000 2.028.588.000 42% 132.418.000 38.783.000 241% 4,0
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.664.050.000 1.898.623.000 40% 220.632.000 170.792.000 29% 3,8
ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.966.605.000 2.021.031.000 -3% 42.972.000 39.014.000 10%  
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.887.539.000 2.056.953.000 -8% -2.961.869.000 114.139.000 -2695%  
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.842.000.000 1.955.000.000 -6% 483.000.000 -879.000.000 155%  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.785.000.000 1.825.000.000 -2% -2.698.000.000 -544.000.000 -396%  
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.696.903.819 549.805.081 209% 351.659.124 -14.992.945 2445% 0,0
Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.538.843.000 1.129.783.000 36% 357.265.000 216.407.000 65% 1,9
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.512.309.297 1.459.673.746 4% 5.112.746 2.372.282 116% 7,1
ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 1.491.104.000 684.880.000 118% 61.753.000 7.618.000 711% 2,3
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.371.223.930 1.335.242.670 3% 22.416.511 22.164.395 1% 7,0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.361.000.000 1.385.000.000 -2% 884.000.000 48.000.000 1742%  
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.144.199.000 891.905.000 28% 51.589.000 71.369.000 -28% 8,7
*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.123.825.468 1.070.783.499 5% 18.858.314 222.941.374 -92% 1,5
ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.047.867.000 463.047.000 126% -28.282.000 -902.000 -3035% -1,9
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 947.882.000 721.359.000 31% 136.146.000 35.222.000 287% 1,0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 915.482.000 892.293.000 3% -28.588.000 -149.608.000 81% 8,9
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 914.354.424 726.341.280 26% 57.202.900 43.403.774 32% 1,6
*VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 907.300.000 957.200.000 -5% 22.700.000 55.700.000 -59% 0,0
ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 883.473.000 882.466.000 0% 13.549.000 12.941.000 5% 2,3
JUMBO Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 831.922.950 694.031.354 20% 263.067.547 167.779.747 57% 0,7
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 801.581.000 637.318.000 26% 268.000 -2.172.000 112% 5,8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 792.764.296 557.163.891 42% 42.221.601 35.008.051 21% 3,3
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 674.828.300 415.103.900 63% -9.345.620 -296.813.580 97% 1,9
REVOIL Α.Ε.E.Π. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 674.248.501 560.501.408 20% 5.008.824 3.648.288 37% 2,2
AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 641.646.132 491.718.876 30% 64.585.271 24.152.555 167% 1,2
EUROLIFE FFH INSURANCE GROUP Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 616.956.000 458.142.000 35% 86.917.000 151.928.000 -43%  
CETRACORE - JET OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 616.030.076 366.469.776 68% -15.455.457 -20.839.287 26% -26,7
ΑΒΑΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 592.214.529 462.735.572 28% -14.426.230 2.732.024 -628% 8,7
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 591.919.000 548.208.000 8% -926.000 -13.405.000 93% 7,6
*DIXONS SOUTH - EAST EUROPE A.E.&B.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 583.328.957 546.868.455 7% 13.476.867 18.299.581 -26% 0,0
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. 552.293.000 521.966.000 6% -41.394.000 -32.089.000 -29% 2,1
NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 528.827.000 464.818.000 14% 22.386.000 15.554.000 44%  
ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 503.641.497 511.538.977 -2% 17.176.434 28.412.264 -40% 0,0
COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.B.E.E. 471.800.000 400.600.000 18% 27.200.000 19.500.000 39% 0,0
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 469.381.779 428.162.314 10% 120.493.323 85.989.100 40% 0,0
ITX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 457.493.011 328.741.304 39% 29.536.402 14.572.742 103% 0,0
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 449.052.176 291.244.454 54% 23.756.898 -12.105.003 296% 5,7
ΕΤΕΚΑ Α.Ε. 440.073.451 363.413.946 21% 825.019 -517.182 260% 10,2
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 439.766.000 370.577.000 19% 12.079.000 -10.987.000 210% 4,0
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 436.885.000 354.634.000 23% 11.082.000 3.621.000 206% 0,8
PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 436.734.879 296.464.459 47% -58.706.528 -27.642.689 -112% -6,0
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 428.429.000 339.722.000 26% 90.511.000 48.761.000 86% 0,5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 426.754.182 405.454.663 5% 10.238.148 23.012.469 -56% 4,9
ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 424.935.366 215.819.095 97% 19.343.369 18.473.692 5% 0,0
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 419.801.664 355.625.689 18% 3.217.355 2.475.331 30%  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 418.115.472 225.859.296 85% 14.312.156 16.654.834 -14% 0,0
INTRALOT Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 413.998.000 344.885.000 20% 27.876.000 -95.554.000 129% 5,4
ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 408.198.987 393.375.384 4% 49.568.451 47.392.801 5% 0,9
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 402.744.084 355.288.283 13% 3.002.534 861.274 249% 8,7
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 391.175.760 318.870.745 23% 9.711.512 -2.995.121 424%  
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 384.268.000 333.238.000 15% 13.067.000 7.321.000 78% 6,6
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 382.231.457 186.190.587 105% 166.277.722 -54.241.789 407% 2,9
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 374.863.000 304.649.000 23% 67.689.000 59.301.000 14% 0,1
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 372.212.348 346.650.047 7% 19.431.627 17.352.847 12% 2,4
WATT & VOLT Α.Ε. 368.154.480 213.905.690 72% -2.404.186 9.510.608 -125%  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 -ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Υ 367.739.210 346.283.498 6% 73.982.928 76.558.502 -3% 0,0
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 360.764.000 330.325.000 9% 59.382.000 -80.442.000 174% 0,0
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 359.841.000 303.150.000 19% -25.950.000 -165.267.000 84% 24,4
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 359.213.759 315.277.154 14% 15.566.685 7.983.313 95% 3,6
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 354.397.635 332.990.579 6% 35.021.864 31.323.847 12% 0,0
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ AKΙΝΗΤΩΝ A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 353.485.201 347.319.225 2% 2.165.605 2.378.489 -9%  
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 349.181.896 328.001.467 6% -3.168.791 -588.090 -439% 4,3
KOSMOCAR Α.Ε. 341.555.082 273.250.992 25% 7.026.094 877.484 701% 2,3
*ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε. 331.587.569 361.876.011 -8% 13.172.877 6.713.330 96% 1,3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. 329.453.465 284.750.939 16% 2.720.369 2.165.104 26% 1,5
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 324.191.031 323.086.230 0% 2.285.489 1.801.758 27% 0,0
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 315.173.046 241.063.087 31% 28.088.751 11.020.848 155% 3,8
AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. 310.260.354 238.456.126 30% 4.449.800 -1.761.447 353% 6,4
SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 302.427.000 235.070.000 29% 6.712.000 4.721.000 42% 0,0
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 299.514.000 318.467.000 -6% -134.746.000 -27.891.000 -383% -1,1
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Η ΠΙΝΔΟΣ" 286.148.325 265.560.049 8% 671.369 1.644.190 -59%  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "ΑΔΜΗΕ" Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 286.028.000 287.396.000 0% 80.093.000 115.013.000 -30% 4,5
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 284.361.829 184.520.387 54% -1.294.855 -12.787.337 90% 27,9
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. 284.310.200 262.039.995 8% 15.128.250 10.590.281 43% 1,5
NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. 282.573.502 293.628.612 -4% 9.338.631 7.034.124 33%  
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 275.216.000 244.906.000 12% 135.661.000 -9.843.000 1478% 44,6
FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 273.812.788 257.575.648 6% 6.304.640 8.645.017 -27% 0,0
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 271.903.159 176.904.670 54% 7.499.671 18.310.907 -59% 6,1
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 264.848.923 145.768.600 82% 2.868.211 178.534 1507% 11,5
TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 264.032.910,93 179.105.027,92 47% 12.613.962,74 8.144.628 55%  
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 254.656.347 238.869.530 7% 5.532.992 12.934.319 -57% 0,0
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 253.676.000 222.185.000 14% 87.324.000 138.841.000 -37% 11,6
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε. 245.997.000 238.529.000 3% 52.085.000 36.200.000 44%  
NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 244.042.145 249.768.287 -2% -163.445.155 -9.202.109 -1676% 0,0
*VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 243.518.339 144.706.969,17 68% 936.229 885.197 6% 0,0
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 237.638.154 224.176.918 6% 36.233.993 24.325.490 49% 3,3
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 236.815.659 228.677.450 4% 11.579.910 18.658.384 -38% 1,5
METRAD Α.Ε. 235.959.217 103.895.344 127% 854.695 170.486 401% 3,5
ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. 232.462.413 227.265.378 2% 40.912.333 38.107.458 7% 0,8
ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 229.990.689 216.383.347 6% 1.937.498 1.737.256 12% 6,6
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 229.927.000 309.825.000 -26% -14.914.000 555.000 -2787% 77,5
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 229.232.000 220.279.000 4% 26.108.000 25.024.000 4%  
ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 228.237.000 211.034.000 8% 114.553.000 73.005.000 57% 0,0
MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. 227.935.337 167.560.481 36% 3.468.457 3.498.140 -1%  
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. 227.542.072 75.797.949 200% 8.538.986 6.483.617 32% 0,0
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 226.409.561 133.254.677 70% 31.717.903 -792.333 4103% 2,9
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 225.999.000 187.501.000 21% 18.435.000 5.161.000 257% 3,9
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 225.635.637 179.136.814 26% 34.141.536 8.856.619 285% 0,0
GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 222.025.000 208.229.000 7% 11.586.000 8.252.000 40%  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 218.537.144 202.902.439 8% 3.674.990 3.428.590 7% 3,2
ΛΙΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Ε. 213.816.514 184.171.864 16% 1.146.070 1.031.747 11% 11,5
ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 213.499.334 206.596.105 3% -702.067 434.388 -262%  
BIC ΒΙΟΛΕΞ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. 210.371.364 165.312.431 27% 37.196.731 9.788.578 280% 0,0
*MERCK SHARP & DOHME ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 209.466.702 198.566.467 5% 8.698.814 6.252.587 39% 0,0
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 209.315.048 198.468.502 5% 33.392.574 34.854.764 -4%  
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 209.311.000 188.519.000 11% 11.729.000 16.852.000 -30% 3,5
ΚΑΥΚΑΣ, Β., Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 204.462.000 159.436.000 28% 19.122.000 10.105.000 89% 0,9
SHELL & MOH Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 203.759.970 76.919.697 165% 5.669.580 -1.475.212 484% 0,8
ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 202.827.427 93.309.115 117% 74.224.542 15.140.483 390% 1,1
ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 202.697.000 230.961.000 -12% 85.658.000 105.185.000 -19%  
ΠΕΤΤΑΣ, Ν. ΠΑΥΛΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. 202.672.109 127.036.249 60% 3.823.041 1.044.112 266% 12,7
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.. 200.590.122 163.684.734 23% 1.557.289 -6.120.050 125% 7,4
OLYMPIC ΕΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 200.563.000 165.336.000 21% 29.187.000 16.425.000 78% 2,1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε) 198.692.000 193.370.000 3% 34626000 48.727.000 -29%  
KALLAS INCORPORATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 197.461.722 170.098.998 16% 5.981.705 -4.165.404 244% 6,5
BAZAAR Α.Ε. 195.581.747 183.497.138 7% 1.021.281 3.483.936 -71% 1,1
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, Ν., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 195.465.938 184.545.067 6% 9.727.638 8.983.753 8% 3,4
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 192.674.000 192.494.000 0% 1.105.000 -1.422.000 178% 4,7
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 190.922.480 186.214.755 3% 826.225 491.662 68% 8,1
DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 190.543.150 177.822.733 7% 51.516.964 40.610.177 27% 1,7
AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 187.531.384 182.014.774 3% -5.593.937 -8.450.376 34%  
ΣΕΚΑΒΙΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 187.331.809 111.329.821 68% 5.074.795 2.417.387 110% 4,4
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 187.290.785 123.240.432 52% 5.018.069 734.167 584% 6,2
ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 186.756.876 179.284.432 4% 1.812.485 1.548.725 17%  
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 186.565.470 64.600.061 189% 6.199.041 1.532.550 304% 0,0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι., Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 185.048.125 178.855.770 3% 15.839.962 14.921.902 6%  
INTRUM HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 181.962.000 165.182.000 10% 51.377.000 70.017.000 -27% 0,0
LANDIS+GYR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 179.966.816 136.205.773 32% 4.708.531 4.011.945 17%  
DOVALUE GREECE Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ KAI ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 177.419.623 75.257.161 136% 70.871.793 14.878.057 376% 0,7
CEPAL ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 177.121.000 33.024.000 436% 56.270.000 -4.937.000 1240% 1,1
CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 176.845.888 157.408.089 12% 5.231.013 -1.245.890 520% 0,0
ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.Π.Τ.Ν.Ξ.Ε. 175.196.934 145.027.541 21% -1.470.708 -1.825.727 19%  
ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 173.364.733 96.950.892 79% 7.829.824 1.218.943 542%  
PEPSICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. 170.932.046 120.806.889 41% 4.172.357 7.265.890 -43% 3,3
L'OREAL HELLAS Α.Ε. 169.976.654 152.021.062 12% 22.330.193 18.056.612 24% 0,0
*VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 169.195.906 69.192.799 145% 8.015.179 2.210.856 263% 2,2
BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 168.611.945 132.034.286 28% 7.979.177 5.851.572 36% 0,0
ΦΙΜΠΡΑΝ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 168.499.440 132.739.981 27% 25.421.680 20.072.752 27%  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 165.375.000 90.185.000 83% 12.039.000 -19.333.000 162% 1,9
HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. 165.073.338 149.826.731 10% 4.832.688 4.470.916 8% 0,0
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 164.525.296 130.479.204 26% 16.494.699 -4.958.927 433% 2,2
ERMA FIRST SA 163.663.103 137.369.347 19% 22.787.854 15.344.775 49% 0,4
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 163.522.465 140.209.187 17% 6.049.501 5.393.104 12% 4,8
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 163.287.616 104.048.145 57% 18.662.961 2.027.508 820% 2,2
ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 163.205.678 159.033.294 3% 14.032.775 13.412.937 5%  
LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 161.995.037 146.875.801 10% 20.841.952 19.378.196 8% 4,6
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 157.691.902 139.012.810 13% 10.173.832 -13.467.992 176% 1,9
COSMOS ALUMINIUM Α.Ε. 157.456.000 112.671.000 40% 17.770.000 7.778.000 128% 0,8
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. 156.856.000 148.883.000 5% 7.150.000 8.825.000 -19%  
ADIDAS HELLAS Α.Ε. 156.217.578 116.481.412 34% 3.578.613 3.884.022 -8% 0,0
NETLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 156.067.905 136.368.233 14% 387.105 -166.979 332%  
BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. 155.867.139 153.875.419 1% -209.908 -1.537.959 86%  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., Α.Ε.&Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 155.741.908 117.576.825 32% 9.890.036 4.844.008 104% 1,1
ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 155.589.423 97.532.099 60% 2.324.651 864.887 169% 6,2
ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE S.A. ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ε.Π.Ε. 155.583.506 71.603.484 117% 433.393 395.966 9%  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 154.961.876 160.473.662 -3% -51.951.001 -82.244.821 37% 0,0
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 154.189.972 132.902.224 16% 49.210.994 36.974.027 33% 0,6
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. 152.494.737 137.276.091 11% 1.684.306 1.578.390 7% 10,9
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 151.493.562 124.052.137 22% 10.595.084 4.734.798 124% 1,4
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 150.979.000 140.768.000 7% 27.827.000 28.623.000 -3% 3,8
ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. 150.133.168 140.909.884 7% 11.910.307 13.569.755 -12% 0,0
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 149.997.000 124.452.000 21% -40.087.000 -13.478.000 -197% 37,0
NN II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Α.Ε.Ζ. 149.778.828 147.524.641 2% 1.268.740 -51.772.414 102%  
MEETING POINT HELLAS Α.Ε. 149.081.538 74.110.647 101% 4.101.941 653.415 528% 0,1
BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E. 148.760.140 141.391.316 5% 8.099.803 41.836.175 -81% 0,0
*PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 147.536.795 186.034.960 -21% -4.011.260 -278.410 -1341% -9,7
ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 146.132.000 134.926.000 8% -1.786.000 8.122.000 -122% 4,5
ΣΑΡΑΚΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Μ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 144.924.000 112.556.000 29% -14.538.000 -17.119.000 15%  
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 144.114.583 98.825.327 46% 5.892.530 -5.024.067 217% 2,3
ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 143.884.798 105.010.243 37% 5.959.627 2.088.380 185% 0,5
ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 143.636.648 114.339.721 26% 18.711.011 8.324.978 125% 0,0
AVE Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 142.884.704 142.208.610 0% -6.564.798 6.242.970 -205% 20,9
ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 141.569.585 106.416.165 33% 27.210.046 5.394.752 404% 0,1
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 141.446.611 137.981.609 3% 1.968.322 6.826.878 -71% 6,3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 141.248.862 146.240.290 -3% -5.815.319 -32.809.399 82% 0,0
FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Α.Ε. 139.990.707 104.181.566 34% 18.532.497 -69.299.030 127% 7,3
DELL ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 139.388.738 96.860.733 44% 1.913.387 1.640.218 17% 0,0
WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 138.930.384 126.823.541 10% 3.529.899 2.417.408 46% 6,6
ΕΓΝΑΤΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 137.957.141 132.321.840 4% 5.256.062 4.991.164 5% 0,5
ΕΝΕΤ SOLUTIONS - LOGICOM Α.Ε. 137.947.508 105.792.842 30% 1.901.083 4.165.581 -54% 7,9
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 137.892.000 128.701.000 7% 9.540.000 10.082.000 -5%  
SANOFI AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.B.Ε. 136.456.494 139.751.280 -2% 4.994.094 13.280.945 -62% 0,0
ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 135.826.402 140.626.438 -3% 6.942.193 11.416.591 -39% 0,0
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 135.646.531 107.587.482 26% 3.655.357 2.498.869 46%  
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 134.908.470 111.062.878 21% 807.448 1.272.969 -37% 7,9
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 134.599.699 125.982.880 7% 16.529.604 18.392.252 -10% 0,4
ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 134.598.517 117.527.807 15% 17.177.537 9.020.289 90% 3,4
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.E.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 134.204.000 133.897.000 0% 184.914.000 55.993.000 230% 6,7
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 132.597.353 132.178.299 0% 6.248.213 7.055.784 -11% 0,0
VIPA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 131.107.311 88.663.007 48% 2.616.511 617.883 323%  
ASTRAZENECA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 130.771.722 110.916.425 18% 3.089.837 4.601.194 -33% 0,0
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 129.643.000 116.847.000 11% 1.575.000 1.349.000 17% 6,4
GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε. 129.546.551 71.257.690 82% 463.512 763.836 -39% 0,0
ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 129.039.994 113.477.922 14% 860.681 -335.783 356%  
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 128.838.713 128.466.904 0% 39.999.261 -3.075.104 1401%  
*ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "Ι.Φ.Ε.Τ." ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 126.003.236 97.282.792 30% 12.892.723 12.097.177 7% 0,0
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 125.858.074 131.797.568 -5% 18.031.801 22.953.840 -21% 1,0
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 123.762.570 78.813.945 57% 13.713.507 5.317.259 158% 0,3
ΙΑΣΩ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 122.466.689 97.011.030 26% 13.692.869 3.746.419 265%  
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 122.393.459 92.417.979 32% 13.822.353 -6.515.074 312% 2,2
H & M HENNES & MAURITZ Α.Ε.Ε. 122.391.381 108.132.244 13% -1.932.184 4.015.007 -148% 0,0
ΒΕΡΟ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 121.882.919 126.413.082 -4% 14.744.978 15.731.446 -6% 0,1
ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 121.690.770 118.909.553 2% 13.206.873 11.696.925 13% 2,3
MAMA PRODUCTS Α.Ε. 121.310.315 114.585.286 6% 185.724 101.796 82% 5,7
KARENTA Α.Ε. 121.130.263 87.406.638 39% 1.499.527 -1.487.112 201% 7,9
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥ.Φ.Α.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 121.125.581 114.787.851 6% 660.782 396.723 67% 8,3
ΦΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 120.700.692 126.728.500 -5% 2.205.620 2.226.217 -1% 1,2
GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 119.887.183 125.968.878 -5% 14.468.170 3.582.604 304% 0,0
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 119.244.655 101.460.530 18% 49.488.266 33.877.961 46% 0,3
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 118.986.480 99.831.707 19% 409.996 89.144 360% 6,2
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 118.984.000 102.579.000 16% 8.370.000 4.861.000 72% 1,6
FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε. 118.533.476 80.947.803 46% 16.275.069 -75.374.502 122% 7,4
CRETAN HOLIDAYS Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 118.308.964 50.962.358 132% 6.225.086 -1.782.909 449% 2,6
IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 118.262.000 100.318.000 18% 23.577.000 1.138.000 1972% 0,0
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. 117.910.848 113.735.992 4% -573.113 -2.105.220 73% 43,5
MONDELEZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 117.910.616 119.653.625 -1% 3.018.176 3.776.091 -20% 0,0
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 117.618.538 121.670.644 -3% 18.178.828 21.956.898 -17%  
*SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 117.519.025 138.473.070 -15% -10.851.398 -8.154.986 -33% -42,3
ΚΡΑΝΝΙΧ ΣΟΛΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 116.445.458 58.700.610 98% 5.586.367 1.287.826 334%  
ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 116.337.626 83.458.434 39% 9.251.364 4.392.402 111% 2,8
ΦΑΝΗΣ, Α., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 116.069.638 73.195.244 59% 6.352.787 6.279.800 1% 3,1
ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. 115.898.003 81.729.800 42% 13.320.801 8.399.775 59% 1,7
ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 115.403.355 109.690.155 5% 34.760.539 29.800.142 17% 0,0
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 115.282.168 102.386.662 13% 15.336.389 -11.562.345 233% 9,6
FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 114.750.753 80.331.965 43% 1.853.376 1.691.220 10% 0,0
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 114.181.000 96.953.000 18% 12.818.000 13.595.000 -6% 0,9
ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε. 113.989.167 55.774.837 104% 22.201.817 4.977.975 346% 0,0
ELBISCO Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 113.374.000 122.086.000 -7% -3.381.000 -108.000 -3031% 7,3
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., Α.Ε. 113.266.845 110.866.100 2% 1.013.210 948.346 7%  
ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 112.800.608 64.488.967 75% 23.244.569 28.917.813 -20% 0,0
MELLON TECHNOLOGIES Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 112.782.740 111.579.169 1% 2.066.293 61.429 3264% 1,7
ΙΡΙΔΑ Α.Ε. 112.740.749 101.189.998 11% 7.010.013 7.029.124 0% 4,5
AGROTECH Α.Ε. 112.454.957 127.102.864 -12% 18.701.953 10.937.045 71% 2,1
HELLENIC TRAIN - Α.Σ.Ε. 112.382.254 106.291.345 6% 1.585.860 -14.011.202 111% 1,7
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 110.754.568 97.843.231 13% 3.403.076 5.984.309 -43% 0,0
ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 110.367.270 80.559.726 37% 2.958.403 1.689.297 75% 2,2
ORBIT POLYMERS Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 109.385.177 62.570.235 75% 6.650.799 2.267.803 193% 1,2
ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ, ΟΡΦΕΥΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 109.214.016 89.577.813 22% 6.229.437 2.681.053 132% 3,6
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE A.B.E.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 109.193.094 66.352.144 65% 17.351.967 7.194.869 141% 0,7
BOLD OGILVY A.E. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 108.082.949 93.408.491 16% 530.672 59.462 792% 9,3
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 107.736.673 97.390.610 11% 1.724.945 1.096.487 57% 5,5
AEGEAN FIRST COMPANY AFCO Α.Ε. 107.419.780 60.646.960 77% 7.133.924 1.037.412 588% 2,6
OKTABIT Α.Ε. 106.292.510 83.963.387 27% 5.700.765 4.370.241 30% 1,8
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 106.191.000 145.402.000 -27% 25.602.000 71.404.000 -64% 6,6
ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 105.960.461 832.965 12621% 12.363.667 -1.953.804 733% 0,3
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε. 105.898.000 89.943.000 18% 1.030.000 -423.000 343%  
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (BSTDB) 105.171.000 97.856.000 7% 43.897.000 14.215.000 209%  
COSCO SHIPPING LINES (GREECE) Α.Ε. 105.044.417 82.093.317 28% 6.758.939 2.892.779 134% 0,0
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 103.979.152 111.221.766 -7% 6.785.106 9.497.197 -29% 3,5
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. 103.599.623 101.848.434 2% 2.054.757 1.293.358 59% 0,9
SPACE HELLAS Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 103.323.000 80.732.000 28% 5.155.000 2.229.000 131% 6,1
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 102.698.407 83.700.904 23% -465.224 -3.507.787 87% 5,9
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 102.636.300 105.514.765 -3% 8.421.586 8.660.325 -3% 0,0
ANTENNA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 102.615.264 79.386.582 29% 778.559 -156.632 597% 5,8
ΛΕΦΑΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 102.387.862 98.395.512 4% 238.076 304.267 -22% 0,0
ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 102.339.000 99.722.000 3% 3.604.000 2.082.000 73%  
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 102.042.601 74.489.081 37% 18.166.271 10.138.191 79% 4,0
ARIVIA Α.B.E.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 101.461.624 94.217.577 8% 48.072.396 37.968.465 27%  
PHILOSOFISH Α.Ε. 101.081.658 67.184.813 50% 14.217.131 1.888.542 653% 3,0
ABB Α.Ε. 100.838.046 106.335.746 -5% 27.832.713 8.853.551 214% 0,0
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις