Breaking news

dimos_meteoron
A

Ο Δήμος Μετεώρων ανακοίνωσε την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σχετικά με θέσεις που αφορούν εργάτες γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανημάτων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τη Τρίτη 18 Ιανουαρίου

Ειδικότερα οι θέσεις αφορούν τα εξής:

1) Εργάτες γενικών καθηκόντων (3 θέσεις) 

 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 2 μηνών 

2) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (1 θέση)

 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 4 μηνών 

Τα Απαραίτητα Προσόντα

Για την θέση των εργατών γενικών καθηκόντων δεν απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα

Για την θέση του χειριστή μηχανημάτων έργων τα κύρια προσόντα 

 1. Άδεια µηχανοδηγού- χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου
 2. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
 3. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄(C )κατηγορίας
 4. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαµους
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
 4. Φωτοαντίγραφο της απαιτούµενης άδειας χειριστή µηχανηµάτων έργου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί στον ∆ήµο µας µε δίµηνη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις