Breaking news

ergasia_theseis_proslipseis_kariera_douleia
A

Το Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας 8 μηνών

Οι ειδικότητες των θέσεων εργασίας αφορούν νοσηλευτές, μάγειρες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τραπεζοκόμους, λαντζιέριδες, καθαριστές και εργάτες γενικών καθηκόντων.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Δείτε ακόμη: MASTER PLUS: Θέσεις εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές

Οι ειδικότητες στο Δήμο Ρεθύμνου

  1. ΤΕ Νοσηλευτών
  2. ΔΕ Μαγείρων 
  3. ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
  4. ΔΕ Υδραυλικών 
  5. ΥΕ Τραπεζοκόμων 
  6. ΥΕ Λαντζιέριδων 
  7. ΥΕ Καθαριστών / στριων 
  8. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά μαζί μεόλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος. 

Η Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕήΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, Ν. Καζαντζάκη 36 Τ.Κ. 74100 - Ρέθυμνο, υπόψη Α/Β΄ ΓΥΠΑΡΗ Στυλιανής.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις