CLOSE

Breaking news

Νέες θέσεις εργασίας σε δήμους της Ελλάδας
A

Ο δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, ο δήμος αναζητά να προσλάβει άμεσα 40 άτομα, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

Οι 40 εποχικές θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει πως η εν λόγω προκήρυξη ενδιαφέρει όχι μόνο πτυχιούχους, αλλά και κατόχους απολυτήριου λυκείου, ακόμα και γυμνασίου!

Ακολουθήστε τη νέα ομάδα μας στο Viber για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα εργασιακά νέα!

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως εξής:

 1. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 1 θέση
 2. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 1 θέση
 3. ΤΕ Ηληκτρολόγων Μηχανικών - 1 θέση
 4. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 1 θέση
 5. ΔΕ Αποθηκάριων - 2 θέσεις
 6. ΔΕ Οδηγών - 10 θέσεις
 7. ΤΕ Ηλεκτροτεχνικών 1 θέση
 8. ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων - 7 θέσεις
 9. ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων - 2 θέσεις
 10. ΔΕ Τεχνιτών Σιδηροκατασκευών - 2 θέσεις
 11. ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών - 2 θέσεις
 12. ΔΕ Τεχνιτών Ψυκτικών - 2 θέσεις
 13. ΔΕ Χειριστή Αεροσυμπιεστή - 1 θέση
 14. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου - 5 θέσεις
 15. ΥΕ Εργατών - 2 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας (ΣΟΧ ΑΣΕΠ). 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. είτε αυτοπροσώπως,
 2. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο τμήμα Υποστήριξης & Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαρισαίων (οδός Ίωνος Δραγούμη αρ.1, 1ος όροφος, Τ.Κ. 41222, Λάρισα) απευθύνοντας την προς το Τμήμα Διαδικασιών Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Λαρισαίων υπόψιν κας Αργύρη Φ. και κου Βαρβαρέσου Ζ. (τηλ. επικοινωνίας: 2413500288 – 2413500341).
 3. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Διαδικασιών Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Αργύρη Φ. και κου Βαρβαρέσου Ζ. (τηλ. επικοινωνίας: 2413500288 – 2413500341).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή YΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Καταληκτική ημερομηνία

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από το Σάββατο, 25 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023.

Τα απαραίτητα προσόντα

Όπως φαίνεται αναλυτικά στην προκήρυξη παραπάνω, ορισμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν την πιστοποίηση, μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα Πιστοποίησης Υπολογιστών του GoLearn

 • Μπορείτε να την δώσετε σε όλη την Ελλάδα
 • Κοστίζει μόνο 100 ευρώ για Αττική και 125 για εκτός Αττικής
 • Μπορείτε να πάρετε τεστ προσομοίωσης
 • Μπορείτε να κατοχυρώσετε ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση
 • Μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες ημέρες

Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 100 ευρώ)

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις