CLOSE

Breaking news

Προγράμματα στέγασεις
A

Την υλοποίηση του προγράμματος «κοινωνικής αντιπαροχής» για την εξεύρεση φθηνής κατοικίας σε νέους ηλικίας 18 έως 39 ετών ανακοίνωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο πλέον αναδεικνύεται οξύ στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2024, προκειμένου να επιλεγούν οι ανάδοχοι των έργων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που θα οριστούν από τη ΔΥΠΑ. Εντός του 2024 αναμένεται η ανέγερση των πρώτων κατοικιών από τους ιδιώτες κατασκευαστές και θα διατεθούν αρχικά σε 2.500 δικαιούχους αδρανή ακίνητα του Δημοσίου με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα. Όπως επισήμανε η κα Ζαχαράκη θα αξιοποιηθούν ακίνητα του δημοσίου, οικόπεδα προς την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών και θα δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Πέρα από τα νεόδμητα, στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να αξιοποιηθούν ακίνητα του Δημοσίου, μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Η ΔΥΠΑ θα παραχωρεί το αδόμητο οικόπεδο, για το οποίο θα επιλέγεται ο ανάδοχος μετά από διαγωνισμό που θα αναλαμβάνει να κατασκευάσει σύγχρονα κτίρια κατοικιών και εμπορικών χρήσεων, με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει η προκήρυξη.

Ο δημόσιος φορέας θα διατηρεί την κυριότητα των ακινήτων, ενώ ο ανάδοχος θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα την παραχώρηση της εκμετάλλευσης μέχρι την κάλυψη του κόστους και με την προϋπόθεση ότι ποσοστό των κατοικιών θα διατίθεται με μειωμένο ενοίκιο στους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής.

Η διάρκεια της παραχώρησης θα ορίζεται στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού καθώς δεν μπορεί να είναι ενιαία για όλες τις περιοχές και τις αξίες της γης, ενώ το ποσοστό εκμετάλλευσης του αναδόχου θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60%, με σκοπό να διασφαλίζεται δημόσιο συμφέρον, αλλά και να είναι το πρόγραμμα ελκυστικό, ώστε οι ιδιώτες κατασκευαστές να χτίσουν σύγχρονες ποιοτικές κοινωνικές κατοικίες.

Στόχος είναι η στέγαση των δικαιούχων του προγράμματος «κοινωνική αντιπαροχή» σε ποιοτικά ακίνητα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ακόμη ότι:

  • Η Κοινωνική Αντιπαροχή μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.
  • Το ποσοστό των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται προς δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 30% και 60% του συνόλου της ιδιοκτησίας.
  • Η επιλογή του αναδόχου γίνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης στην οποία περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

α) το αδόμητο ακίνητο, τυχόν υφιστάμενα κτίσματα που ευρίσκονται εντός αυτού, και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί σε αυτό,

β) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα συσταθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους,

γ) τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής του αναδόχου,

δ) οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, πλην του μισθώματος.

Κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου για την αύξηση των ενοικίων, η κα Ζαχαράκη ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί κατά το επόμενο διάστημα και τόνισε ότι το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων είναι «υπαρκτό», αφού η μέση αύξησή τους υπολογίζεται στη χώρα μας στο 9,9% έναντι 7,3% που είναι ο μέσος όρος στις 27 χώρες της ΕΕ.

Τέλος, η αρμόδια υπουργός αναφέρθηκε στο υπό υλοποίηση πρόγραμμα «Σπίτι μου», που αφορά σε νέους από 25 έως 39 ετών και ενημέρωσε ότι ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 40.000 αιτήσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν 23.875 και 9.378 βρίσκονται υπό έγκριση.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις